تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون نروژ به روبل روسیه

1 NOK
=
8.831 RUB
1 کرون نروژبرابر است با8.831 روبل روسیه
1 روبل روسیهبرابر است با0.113 کرون نروژ
نرخ تبدیل کرون نروژ به روبل روسیه

نرخ تبدیل کرون نروژ به روبل روسیه

نرخ تبدیل کرون نروژ به روبل روسیه امروز جمعه 31 شهریور 1402 برابر 8.831 است. یعنی 1 کرون نروژ برابر است با 8.831 روبل روسیه. نرخ تبدیل کرون نروژ به روبل روسیه دیروز 8.945 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون نروژ به روبل روسیه

سه ماهه یکماهه  
7.818 8.820 کمترین
9.590 9.200 بیشترین
8.929 9.010 میانگین
0.366 0.100 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون نروژ به روبل روسیه
ماه
همه

تبدیل کرون نروژ به روبل روسیه

1 کرون نروژ
=
8.83 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
88.31 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
220.78 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
441.55 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
883.11 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
1,324.66 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
1,766.22 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
2,207.77 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
4,415.54 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
8,831.08 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
44,155.38 روبل روسیه

تبدیل روبل روسیه به کرون نروژ

1 روبل روسیه
=
0.11 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
1.13 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
2.83 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
5.66 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
11.32 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
16.99 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
22.65 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
28.31 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
56.62 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
113.24 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
566.18 کرون نروژ
4,605 تومان

قیمت کرون نروژ امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 4,605 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.11 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 4,600 تومان معامله می شد.

521 تومان

قیمت روبل روسیه امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 521 تومان است که نسبت به روز گذشته 7 تومان (1.36 درصد) افزایش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 514 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روبل روسیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون نروژ به روبل روسیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه و سایت بانک مرکزی نروژ بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون نروژ را به روبل روسیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/NOK و USD/RUB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)