تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دینار کویت به کرون سوئد

1 KWD
=
34.241 SEK
1 دینار کویتبرابر است با34.241 کرون سوئد
1 کرون سوئدبرابر است با0.029 دینار کویت
نرخ تبدیل دینار کویت به کرون سوئد

نرخ تبدیل دینار کویت به کرون سوئد

نرخ تبدیل دینار کویت به کرون سوئد امروز دوشنبه 4 تیر 1403 برابر 34.241 است. یعنی 1 دینار کویت برابر است با 34.241 کرون سوئد. نرخ تبدیل دینار کویت به کرون سوئد دیروز 34.257 بود.

آمار مربوط به تبدیل دینار کویت به کرون سوئد

سه ماهه یکماهه  
33.909 33.909 کمترین
35.666 34.752 بیشترین
34.820 34.276 میانگین
0.503 0.213 انحراف معیار

نمودار نرخ دینار کویت به کرون سوئد
ماه
همه

تبدیل دینار کویت به کرون سوئد

1 دینار کویت
=
34.24 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
342.41 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
856.03 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
1,712.05 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
3,424.1 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
5,136.16 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
6,848.21 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
8,560.26 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
17,120.52 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
34,241.04 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
171,205.21 کرون سوئد

تبدیل کرون سوئد به دینار کویت

1 کرون سوئد
=
0.03 دینار کویت
10 دینار کویت
=
0.29 دینار کویت
25 دینار کویت
=
0.73 دینار کویت
50 دینار کویت
=
1.46 دینار کویت
100 دینار کویت
=
2.92 دینار کویت
150 دینار کویت
=
4.38 دینار کویت
200 دینار کویت
=
5.84 دینار کویت
250 دینار کویت
=
7.3 دینار کویت
500 دینار کویت
=
14.6 دینار کویت
1000 دینار کویت
=
29.2 دینار کویت
5000 دینار کویت
=
146.02 دینار کویت
195,750 تومان

قیمت دینار کویت امروز دوشنبه 4 تیر 1403, در بازار 195,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 2,300 تومان (1.19 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دینار کویت ، روز گذشته با قیمت 193,450 تومان معامله می شد.

5,710 تومان

قیمت کرون سوئد امروز دوشنبه 4 تیر 1403, در بازار 5,710 تومان است که نسبت به روز گذشته 70 تومان (1.24 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 5,640 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون سوئد چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دینار کویت به کرون سوئد سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دینار کویت و همچنین نرخ دلار به کرون سوئد بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دینار کویت را به کرون سوئد تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل دینار کویت به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)