تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دینار کویت به مانات آذربایجان

1 KWD
=
5.541 AZN
1 دینار کویتبرابر است با5.541 مانات آذربایجان
1 مانات آذربایجانبرابر است با0.18 دینار کویت
نرخ تبدیل دینار کویت به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل دینار کویت به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل دینار کویت به مانات آذربایجان امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403 برابر 5.541 است. یعنی 1 دینار کویت برابر است با 5.541 مانات آذربایجان. نرخ تبدیل دینار کویت به مانات آذربایجان دیروز 5.541 بود.

آمار مربوط به تبدیل دینار کویت به مانات آذربایجان

سه ماهه یکماهه  
5.516 5.534 کمترین
5.556 5.556 بیشترین
5.532 5.542 میانگین
0.011 0.007 انحراف معیار

نمودار نرخ دینار کویت به مانات آذربایجان
ماه
همه

تبدیل دینار کویت به مانات آذربایجان

1 دینار کویت
=
5.54 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
55.41 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
138.52 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
277.04 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
554.07 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
831.11 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
1,108.14 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
1,385.18 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
2,770.36 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
5,540.72 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
27,703.58 مانات آذربایجان

تبدیل مانات آذربایجان به دینار کویت

1 مانات آذربایجان
=
0.18 دینار کویت
10 دینار کویت
=
1.8 دینار کویت
25 دینار کویت
=
4.51 دینار کویت
50 دینار کویت
=
9.02 دینار کویت
100 دینار کویت
=
18.05 دینار کویت
150 دینار کویت
=
27.07 دینار کویت
200 دینار کویت
=
36.1 دینار کویت
250 دینار کویت
=
45.12 دینار کویت
500 دینار کویت
=
90.24 دینار کویت
1000 دینار کویت
=
180.48 دینار کویت
5000 دینار کویت
=
902.41 دینار کویت
193,750 تومان

قیمت دینار کویت امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403, در بازار 193,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 450 تومان (0.23 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دینار کویت ، روز گذشته با قیمت 193,300 تومان معامله می شد.

34,930 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403, در بازار 34,930 تومان است که نسبت به روز گذشته 60 تومان (0.17 درصد) افزایش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 34,870 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به مانات آذربایجان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دینار کویت به منات آذربایجان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دینار کویت را به منات آذربایجان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای دینار کویت و منات آذربایجان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)