تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل وون کره جنوبی به روبل روسیه

1 KRW
=
0.068 RUB
1 وون کره جنوبیبرابر است با0.068 روبل روسیه
1 روبل روسیهبرابر است با14.786 وون کره جنوبی
نرخ تبدیل وون کره جنوبی به روبل روسیه

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به روبل روسیه

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به روبل روسیه امروز یکشنبه 26 فروردین 1403 برابر 0.068 است. یعنی 1 وون کره جنوبی برابر است با 0.068 روبل روسیه. نرخ تبدیل وون کره جنوبی به روبل روسیه دیروز 0.068 بود.

آمار مربوط به تبدیل وون کره جنوبی به روبل روسیه

سه ماهه یکماهه  
0.066 0.068 کمترین
0.071 0.069 بیشترین
0.069 0.069 میانگین
0.001 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ وون کره جنوبی به روبل روسیه
ماه
همه

تبدیل وون کره جنوبی به روبل روسیه

1 وون کره جنوبی
=
0.07 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
0.68 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
1.69 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
3.38 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
6.76 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
10.14 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
13.53 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
16.91 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
33.82 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
67.63 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
338.16 روبل روسیه

تبدیل روبل روسیه به وون کره جنوبی

1 روبل روسیه
=
14.79 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
147.86 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
369.65 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
739.29 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
1,478.59 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
2,217.88 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
2,957.17 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
3,696.46 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
7,392.93 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
14,785.85 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
73,929.25 وون کره جنوبی
4,960 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 4,960 تومان است که نسبت به روز گذشته 280 تومان (5.98 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 4,680 تومان معامله می شد.

733 تومان

قیمت روبل روسیه امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 733 تومان است که نسبت به روز گذشته 43 تومان (6.23 درصد) افزایش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 690 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روبل روسیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به روبل روسیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس وون کره جنوبی را به روبل روسیه تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل وون کره جنوبی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)