تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل ین ژاپن به لیر ترکیه

1 JPY
=
0.213 TRY
1 ین ژاپنبرابر است با0.213 لیر ترکیه
1 لیر ترکیهبرابر است با4.69 ین ژاپن
نرخ تبدیل ین ژاپن به لیر ترکیه

نرخ تبدیل ین ژاپن به لیر ترکیه

نرخ تبدیل ین ژاپن به لیر ترکیه امروز یکشنبه 26 فروردین 1403 برابر 0.213 است. یعنی 1 ین ژاپن برابر است با 0.213 لیر ترکیه. نرخ تبدیل ین ژاپن به لیر ترکیه دیروز 0.213 بود.

آمار مربوط به تبدیل ین ژاپن به لیر ترکیه

سه ماهه یکماهه  
0.195 0.210 کمترین
0.226 0.223 بیشترین
0.210 0.215 میانگین
0.007 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ ین ژاپن به لیر ترکیه
ماه
همه

تبدیل ین ژاپن به لیر ترکیه

1 ین ژاپن
=
0.21 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
2.13 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
5.33 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
10.66 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
21.32 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
31.98 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
42.64 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
53.3 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
106.6 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
213.2 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
1,066.02 لیر ترکیه

تبدیل لیر ترکیه به ین ژاپن

1 لیر ترکیه
=
4.69 ین ژاپن
10 ین ژاپن
=
46.9 ین ژاپن
25 ین ژاپن
=
117.26 ین ژاپن
50 ین ژاپن
=
234.52 ین ژاپن
100 ین ژاپن
=
469.03 ین ژاپن
150 ین ژاپن
=
703.55 ین ژاپن
200 ین ژاپن
=
938.06 ین ژاپن
250 ین ژاپن
=
1,172.58 ین ژاپن
500 ین ژاپن
=
2,345.16 ین ژاپن
1000 ین ژاپن
=
4,690.32 ین ژاپن
5000 ین ژاپن
=
23,451.61 ین ژاپن
45,350 تومان هر 100 تا

قیمت صد ین ژاپن امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 45,350 تومان است که نسبت به روز گذشته 3,250 تومان (7.72 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد ین ژاپن ، روز گذشته با قیمت 42,100 تومان معامله می شد.

2,125 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 2,125 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (7.59 درصد) افزایش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 1,975 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لیر ترکیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل ین ژاپن به لیر ترکیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار TRY/JPY فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی ترکیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس ین ژاپن را به لیر ترکیه تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار TRY/JPY فارکس می توانید ین ژاپن خود را به لیر ترکیه تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)