تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار استرالیا به لیر ترکیه

1 AUD
=
19.169 TRY
1 دلار استرالیابرابر است با19.169 لیر ترکیه
1 لیر ترکیهبرابر است با0.052 دلار استرالیا
نرخ تبدیل دلار استرالیا به لیر ترکیه

نرخ تبدیل دلار استرالیا به لیر ترکیه

نرخ تبدیل دلار استرالیا به لیر ترکیه امروز سه شنبه 7 آذر 1402 برابر 19.169 است. یعنی 1 دلار استرالیا برابر است با 19.169 لیر ترکیه. نرخ تبدیل دلار استرالیا به لیر ترکیه دیروز 18.991 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار استرالیا به لیر ترکیه

سه ماهه یکماهه  
17.080 17.954 کمترین
19.090 19.090 بیشترین
17.858 18.536 میانگین
0.559 0.354 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار استرالیا به لیر ترکیه
ماه
همه

تبدیل دلار استرالیا به لیر ترکیه

1 دلار استرالیا
=
19.17 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
191.69 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
479.23 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
958.45 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
1,916.91 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
2,875.36 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
3,833.82 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
4,792.27 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
9,584.55 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
19,169.1 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
95,845.49 لیر ترکیه

تبدیل لیر ترکیه به دلار استرالیا

1 لیر ترکیه
=
0.05 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
0.52 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
1.3 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
2.61 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
5.22 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
7.83 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
10.43 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
13.04 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
26.08 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
52.17 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
260.84 دلار استرالیا
33,650 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 33,650 تومان است که نسبت به روز گذشته 190 تومان (0.57 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 33,460 تومان معامله می شد.

1,755 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 1,755 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.28 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 1,760 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لیر ترکیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار استرالیا به لیر ترکیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار استرالیا را به لیر ترکیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای AUD/USD و USD/TRY استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)