تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار کانادا به لیر ترکیه

1 CAD
=
23.587 TRY
1 دلار کانادابرابر است با23.587 لیر ترکیه
1 لیر ترکیهبرابر است با0.042 دلار کانادا
نرخ تبدیل دلار کانادا به لیر ترکیه

نرخ تبدیل دلار کانادا به لیر ترکیه

نرخ تبدیل دلار کانادا به لیر ترکیه امروز سه شنبه 28 فروردین 1403 برابر 23.587 است. یعنی 1 دلار کانادا برابر است با 23.587 لیر ترکیه. نرخ تبدیل دلار کانادا به لیر ترکیه دیروز 23.720 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار کانادا به لیر ترکیه

سه ماهه یکماهه  
21.426 23.520 کمترین
24.629 24.570 بیشترین
23.317 23.936 میانگین
0.813 0.296 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار کانادا به لیر ترکیه
ماه
همه

تبدیل دلار کانادا به لیر ترکیه

1 دلار کانادا
=
23.59 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
235.87 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
589.68 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
1,179.37 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
2,358.74 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
3,538.11 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
4,717.48 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
5,896.85 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
11,793.69 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
23,587.38 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
117,936.91 لیر ترکیه

تبدیل لیر ترکیه به دلار کانادا

1 لیر ترکیه
=
0.04 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
0.42 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
1.06 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
2.12 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
4.24 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
6.36 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
8.48 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
10.6 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
21.2 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
42.4 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
211.98 دلار کانادا
47,700 تومان

قیمت دلار کانادا امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 47,700 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,450 تومان (2.95 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 49,150 تومان معامله می شد.

2,020 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 2,020 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (2.42 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 2,070 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لیر ترکیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار کانادا به لیر ترکیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکیه و سایت بانک مرکزی کانادا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار کانادا را به لیر ترکیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CAD و USD/TRY استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)