تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار کانادا به لیر ترکیه

1 CAD
=
21.426 TRY
1 دلار کانادابرابر است با21.426 لیر ترکیه
1 لیر ترکیهبرابر است با0.047 دلار کانادا
نرخ تبدیل دلار کانادا به لیر ترکیه

نرخ تبدیل دلار کانادا به لیر ترکیه

نرخ تبدیل دلار کانادا به لیر ترکیه امروز دوشنبه 13 آذر 1402 برابر 21.426 است. یعنی 1 دلار کانادا برابر است با 21.426 لیر ترکیه. نرخ تبدیل دلار کانادا به لیر ترکیه دیروز 21.410 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار کانادا به لیر ترکیه

سه ماهه یکماهه  
19.618 20.647 کمترین
21.410 21.410 بیشترین
20.459 20.983 میانگین
0.461 0.244 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار کانادا به لیر ترکیه
ماه
همه

تبدیل دلار کانادا به لیر ترکیه

1 دلار کانادا
=
21.43 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
214.26 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
535.65 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
1,071.3 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
2,142.59 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
3,213.89 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
4,285.19 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
5,356.48 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
10,712.96 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
21,425.93 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
107,129.63 لیر ترکیه

تبدیل لیر ترکیه به دلار کانادا

1 لیر ترکیه
=
0.05 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
0.47 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
1.17 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
2.33 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
4.67 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
7 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
9.33 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
11.67 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
23.34 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
46.67 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
233.36 دلار کانادا
37,580 تومان

قیمت دلار کانادا امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 37,580 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.03 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 37,570 تومان معامله می شد.

1,755 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 1,755 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 1,755 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لیر ترکیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار کانادا به لیر ترکیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکیه و سایت بانک مرکزی کانادا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار کانادا را به لیر ترکیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CAD و USD/TRY استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)