تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به لیر ترکیه

1 CNY
=
4.432 TRY
1 یوان چینبرابر است با4.432 لیر ترکیه
1 لیر ترکیهبرابر است با0.226 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به لیر ترکیه

نرخ تبدیل یوان چین به لیر ترکیه

نرخ تبدیل یوان چین به لیر ترکیه امروز سه شنبه 1 خرداد 1403 برابر 4.432 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 4.432 لیر ترکیه. نرخ تبدیل یوان چین به لیر ترکیه دیروز 4.443 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به لیر ترکیه

سه ماهه یکماهه  
4.324 4.437 کمترین
4.620 4.479 بیشترین
4.470 4.454 میانگین
0.069 0.013 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به لیر ترکیه
ماه
همه

تبدیل یوان چین به لیر ترکیه

1 یوان چین
=
4.43 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
44.32 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
110.8 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
221.61 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
443.22 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
664.83 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
886.44 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
1,108.05 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
2,216.09 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
4,432.18 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
22,160.91 لیر ترکیه

تبدیل لیر ترکیه به یوان چین

1 لیر ترکیه
=
0.23 یوان چین
10 یوان چین
=
2.26 یوان چین
25 یوان چین
=
5.64 یوان چین
50 یوان چین
=
11.28 یوان چین
100 یوان چین
=
22.56 یوان چین
150 یوان چین
=
33.84 یوان چین
200 یوان چین
=
45.12 یوان چین
250 یوان چین
=
56.41 یوان چین
500 یوان چین
=
112.81 یوان چین
1000 یوان چین
=
225.62 یوان چین
5000 یوان چین
=
1,128.11 یوان چین
7,960 تومان

قیمت یوان چین امروز سه شنبه 1 خرداد 1403, در بازار 7,960 تومان است که نسبت به روز گذشته 330 تومان (3.98 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 8,290 تومان معامله می شد.

1,825 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه 1 خرداد 1403, در بازار 1,825 تومان است که نسبت به روز گذشته 70 تومان (3.69 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 1,895 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لیر ترکیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به لیر ترکیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکیه و سایت بانک مرکزی چین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به لیر ترکیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CNH و USD/TRY استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)