تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل لاری گرجستان به لیر ترکیه

1 GEL
=
11.742 TRY
1 لاری گرجستانبرابر است با11.742 لیر ترکیه
1 لیر ترکیهبرابر است با0.085 لاری گرجستان
نرخ تبدیل لاری گرجستان به لیر ترکیه

نرخ تبدیل لاری گرجستان به لیر ترکیه

نرخ تبدیل لاری گرجستان به لیر ترکیه امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402 برابر 11.742 است. یعنی 1 لاری گرجستان برابر است با 11.742 لیر ترکیه. نرخ تبدیل لاری گرجستان به لیر ترکیه دیروز 11.779 بود.

آمار مربوط به تبدیل لاری گرجستان به لیر ترکیه

سه ماهه یکماهه  
10.678 11.304 کمترین
11.790 11.790 بیشترین
11.099 11.614 میانگین
0.396 0.146 انحراف معیار

نمودار نرخ لاری گرجستان به لیر ترکیه
ماه
همه

تبدیل لاری گرجستان به لیر ترکیه

1 لاری گرجستان
=
11.74 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
117.42 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
293.54 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
587.08 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
1,174.16 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
1,761.24 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
2,348.33 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
2,935.41 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
5,870.82 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
11,741.63 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
58,708.16 لیر ترکیه

تبدیل لیر ترکیه به لاری گرجستان

1 لیر ترکیه
=
0.09 لاری گرجستان
10 لاری گرجستان
=
0.85 لاری گرجستان
25 لاری گرجستان
=
2.13 لاری گرجستان
50 لاری گرجستان
=
4.26 لاری گرجستان
100 لاری گرجستان
=
8.52 لاری گرجستان
150 لاری گرجستان
=
12.78 لاری گرجستان
200 لاری گرجستان
=
17.03 لاری گرجستان
250 لاری گرجستان
=
21.29 لاری گرجستان
500 لاری گرجستان
=
42.58 لاری گرجستان
1000 لاری گرجستان
=
85.17 لاری گرجستان
5000 لاری گرجستان
=
425.84 لاری گرجستان
21,910 تومان

قیمت لاری گرجستان امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402, در بازار 21,910 تومان است که نسبت به روز گذشته 70 تومان (0.32 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لاری گرجستان ، روز گذشته با قیمت 21,980 تومان معامله می شد.

1,860 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402, در بازار 1,860 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 1,860 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لیر ترکیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل لاری گرجستان به لیر ترکیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی گرجستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس لاری گرجستان را به لیر ترکیه تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل لاری گرجستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)