تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل لاری گرجستان به لیر ترکیه

1 GEL
=
11.745 TRY
1 لاری گرجستانبرابر است با11.745 لیر ترکیه
1 لیر ترکیهبرابر است با0.085 لاری گرجستان
نرخ تبدیل لاری گرجستان به لیر ترکیه

نرخ تبدیل لاری گرجستان به لیر ترکیه

نرخ تبدیل لاری گرجستان به لیر ترکیه امروز دوشنبه 4 تیر 1403 برابر 11.745 است. یعنی 1 لاری گرجستان برابر است با 11.745 لیر ترکیه. نرخ تبدیل لاری گرجستان به لیر ترکیه دیروز 11.739 بود.

آمار مربوط به تبدیل لاری گرجستان به لیر ترکیه

سه ماهه یکماهه  
11.183 11.183 کمترین
12.247 11.744 بیشترین
11.833 11.465 میانگین
0.304 0.168 انحراف معیار

نمودار نرخ لاری گرجستان به لیر ترکیه
ماه
همه

تبدیل لاری گرجستان به لیر ترکیه

1 لاری گرجستان
=
11.74 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
117.45 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
293.62 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
587.23 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
1,174.46 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
1,761.7 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
2,348.93 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
2,936.16 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
5,872.32 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
11,744.64 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
58,723.18 لیر ترکیه

تبدیل لیر ترکیه به لاری گرجستان

1 لیر ترکیه
=
0.09 لاری گرجستان
10 لاری گرجستان
=
0.85 لاری گرجستان
25 لاری گرجستان
=
2.13 لاری گرجستان
50 لاری گرجستان
=
4.26 لاری گرجستان
100 لاری گرجستان
=
8.51 لاری گرجستان
150 لاری گرجستان
=
12.77 لاری گرجستان
200 لاری گرجستان
=
17.03 لاری گرجستان
250 لاری گرجستان
=
21.29 لاری گرجستان
500 لاری گرجستان
=
42.57 لاری گرجستان
1000 لاری گرجستان
=
85.15 لاری گرجستان
5000 لاری گرجستان
=
425.73 لاری گرجستان
21,800 تومان

قیمت لاری گرجستان امروز دوشنبه 4 تیر 1403, در بازار 21,800 تومان است که نسبت به روز گذشته 580 تومان (2.73 درصد) افزایش یافته است. هر واحد لاری گرجستان ، روز گذشته با قیمت 21,220 تومان معامله می شد.

1,885 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز دوشنبه 4 تیر 1403, در بازار 1,885 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (2.72 درصد) افزایش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 1,835 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لیر ترکیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل لاری گرجستان به لیر ترکیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی گرجستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس لاری گرجستان را به لیر ترکیه تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل لاری گرجستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)