تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پوند انگلیس به لیر ترکیه

1 GBP
=
36.568 TRY
1 پوند انگلیسبرابر است با36.568 لیر ترکیه
1 لیر ترکیهبرابر است با0.027 پوند انگلیس
نرخ تبدیل پوند انگلیس به لیر ترکیه

نرخ تبدیل پوند انگلیس به لیر ترکیه

نرخ تبدیل پوند انگلیس به لیر ترکیه امروز سه شنبه 7 آذر 1402 برابر 36.568 است. یعنی 1 پوند انگلیس برابر است با 36.568 لیر ترکیه. نرخ تبدیل پوند انگلیس به لیر ترکیه دیروز 36.355 بود.

آمار مربوط به تبدیل پوند انگلیس به لیر ترکیه

سه ماهه یکماهه  
33.121 34.328 کمترین
36.516 36.516 بیشترین
34.274 35.438 میانگین
0.952 0.666 انحراف معیار

نمودار نرخ پوند انگلیس به لیر ترکیه
ماه
همه

تبدیل پوند انگلیس به لیر ترکیه

1 پوند انگلیس
=
36.57 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
365.68 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
914.19 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
1,828.38 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
3,656.76 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
5,485.15 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
7,313.53 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
9,141.91 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
18,283.82 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
36,567.64 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
182,838.18 لیر ترکیه

تبدیل لیر ترکیه به پوند انگلیس

1 لیر ترکیه
=
0.03 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
0.27 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
0.68 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
1.37 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
2.73 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
4.1 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
5.47 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
6.84 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
13.67 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
27.35 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
136.73 پوند انگلیس
63,500 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 63,500 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.16 درصد) افزایش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 63,400 تومان معامله می شد.

1,755 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 1,755 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.28 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 1,760 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لیر ترکیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پوند انگلیس به لیر ترکیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در حال حاضر به دلیل بازار سازی های بانک مرکزی ترکیه، نرخ بازار تبدیل پوند به لیر(در کاپالی چارشی) از سایت حارم آلتین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پوند انگلیس را به لیر ترکیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای GBP/USD و USD/TRY استفاده کنید.
چرا قیمت پوند به لیر سایت شما با سایت بانک مرکزی ترکیه متفاوت است؟
مانند ایران نرخ پوند به لیر در سایت بانک مرکزی ترکیه، نرخ دستوری تبدیل است و این با نرخ بازار(کاپالی چارشی) متفاوت است.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)