تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به لیر ترکیه

1 THB
=
0.866 TRY
1 بات تایلندبرابر است با0.866 لیر ترکیه
1 لیر ترکیهبرابر است با1.154 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به لیر ترکیه

نرخ تبدیل بات تایلند به لیر ترکیه

نرخ تبدیل بات تایلند به لیر ترکیه امروز یکشنبه 6 اسفند 1402 برابر 0.866 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 0.866 لیر ترکیه. نرخ تبدیل بات تایلند به لیر ترکیه دیروز 0.866 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به لیر ترکیه

سه ماهه یکماهه  
0.809 0.850 کمترین
0.871 0.871 بیشترین
0.838 0.859 میانگین
0.017 0.005 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به لیر ترکیه
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به لیر ترکیه

1 بات تایلند
=
0.87 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
8.66 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
21.66 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
43.32 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
86.65 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
129.97 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
173.29 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
216.61 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
433.23 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
866.46 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
4,332.28 لیر ترکیه

تبدیل لیر ترکیه به بات تایلند

1 لیر ترکیه
=
1.15 بات تایلند
10 بات تایلند
=
11.54 بات تایلند
25 بات تایلند
=
28.85 بات تایلند
50 بات تایلند
=
57.71 بات تایلند
100 بات تایلند
=
115.41 بات تایلند
150 بات تایلند
=
173.12 بات تایلند
200 بات تایلند
=
230.83 بات تایلند
250 بات تایلند
=
288.53 بات تایلند
500 بات تایلند
=
577.06 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
1,154.13 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
5,770.64 بات تایلند
1,595 تومان

قیمت بات تایلند امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 1,595 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,595 تومان معامله می شد.

1,835 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 1,835 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 1,835 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لیر ترکیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به لیر ترکیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به لیر ترکیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/THB و USD/TRY استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)