تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار هنگ کنگ به لیر ترکیه

1 HKD
=
4.1 TRY
1 دلار هنگ کنگبرابر است با4.1 لیر ترکیه
1 لیر ترکیهبرابر است با0.244 دلار هنگ کنگ
نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به لیر ترکیه

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به لیر ترکیه

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به لیر ترکیه امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403 برابر 4.100 است. یعنی 1 دلار هنگ کنگ برابر است با 4.100 لیر ترکیه. نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به لیر ترکیه دیروز 4.094 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار هنگ کنگ به لیر ترکیه

سه ماهه یکماهه  
4.014 4.094 کمترین
4.254 4.129 بیشترین
4.139 4.113 میانگین
0.047 0.009 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار هنگ کنگ به لیر ترکیه
ماه
همه

تبدیل دلار هنگ کنگ به لیر ترکیه

1 دلار هنگ کنگ
=
4.1 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
41 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
102.5 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
205.01 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
410.01 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
615.02 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
820.02 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
1,025.03 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
2,050.05 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
4,100.1 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
20,500.51 لیر ترکیه

تبدیل لیر ترکیه به دلار هنگ کنگ

1 لیر ترکیه
=
0.24 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
2.44 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
6.1 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
12.19 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
24.39 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
36.58 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
48.78 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
60.97 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
121.95 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
243.9 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
1,219.48 دلار هنگ کنگ
7,500 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 7,500 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.27 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 7,480 تومان معامله می شد.

1,860 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 1,860 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.27 درصد) افزایش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 1,855 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لیر ترکیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به لیر ترکیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دلار هنگ کنگ و همچنین نرخ دلار به لیر ترکیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار هنگ کنگ را به لیر ترکیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/HKD و USD/TRY استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)