تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون سوئد

1 HKD
=
1.348 SEK
1 دلار هنگ کنگبرابر است با1.348 کرون سوئد
1 کرون سوئدبرابر است با0.742 دلار هنگ کنگ
نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون سوئد

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون سوئد

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون سوئد امروز یکشنبه 24 تیر 1403 برابر 1.348 است. یعنی 1 دلار هنگ کنگ برابر است با 1.348 کرون سوئد. نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون سوئد دیروز 1.349 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون سوئد

سه ماهه یکماهه  
1.331 1.337 کمترین
1.404 1.359 بیشترین
1.365 1.348 میانگین
0.021 0.006 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار هنگ کنگ به کرون سوئد
ماه
همه

تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون سوئد

1 دلار هنگ کنگ
=
1.35 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
13.48 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
33.71 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
67.41 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
134.83 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
202.24 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
269.66 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
337.07 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
674.14 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
1,348.28 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
6,741.39 کرون سوئد

تبدیل کرون سوئد به دلار هنگ کنگ

1 کرون سوئد
=
0.74 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
7.42 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
18.54 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
37.08 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
74.17 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
111.25 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
148.34 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
185.42 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
370.84 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
741.69 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
3,708.44 دلار هنگ کنگ
7,440 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 7,440 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.13 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 7,430 تومان معامله می شد.

5,510 تومان

قیمت کرون سوئد امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 5,510 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 5,510 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون سوئد چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون سوئد سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی سوئد بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار هنگ کنگ را به کرون سوئد تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/HKD و USD/SEK استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)