تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار هنگ کنگ به روبل روسیه

1 HKD
=
11.465 RUB
1 دلار هنگ کنگبرابر است با11.465 روبل روسیه
1 روبل روسیهبرابر است با0.087 دلار هنگ کنگ
نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به روبل روسیه

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به روبل روسیه

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به روبل روسیه امروز سه شنبه 7 آذر 1402 برابر 11.465 است. یعنی 1 دلار هنگ کنگ برابر است با 11.465 روبل روسیه. نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به روبل روسیه دیروز 11.426 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار هنگ کنگ به روبل روسیه

سه ماهه یکماهه  
11.358 11.358 کمترین
12.896 11.963 بیشترین
12.169 11.656 میانگین
0.426 0.174 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار هنگ کنگ به روبل روسیه
ماه
همه

تبدیل دلار هنگ کنگ به روبل روسیه

1 دلار هنگ کنگ
=
11.47 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
114.65 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
286.63 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
573.26 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
1,146.51 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
1,719.77 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
2,293.02 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
2,866.28 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
5,732.56 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
11,465.11 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
57,325.55 روبل روسیه

تبدیل روبل روسیه به دلار هنگ کنگ

1 روبل روسیه
=
0.09 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
0.87 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
2.18 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
4.36 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
8.72 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
13.08 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
17.44 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
21.81 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
43.61 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
87.22 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
436.11 دلار هنگ کنگ
6,510 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 6,510 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.31 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 6,530 تومان معامله می شد.

567 تومان

قیمت روبل روسیه امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 567 تومان است که نسبت به روز گذشته 4 تومان (0.7 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 571 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روبل روسیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به روبل روسیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار هنگ کنگ را به روبل روسیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/HKD و USD/RUB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)