تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون دانمارک به لیر ترکیه

1 DKK
=
4.648 TRY
1 کرون دانمارکبرابر است با4.648 لیر ترکیه
1 لیر ترکیهبرابر است با0.215 کرون دانمارک
نرخ تبدیل کرون دانمارک به لیر ترکیه

نرخ تبدیل کرون دانمارک به لیر ترکیه

نرخ تبدیل کرون دانمارک به لیر ترکیه امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403 برابر 4.648 است. یعنی 1 کرون دانمارک برابر است با 4.648 لیر ترکیه. نرخ تبدیل کرون دانمارک به لیر ترکیه دیروز 4.652 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون دانمارک به لیر ترکیه

سه ماهه یکماهه  
4.565 4.613 کمترین
4.866 4.684 بیشترین
4.687 4.654 میانگین
0.068 0.018 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون دانمارک به لیر ترکیه
ماه
همه

تبدیل کرون دانمارک به لیر ترکیه

1 کرون دانمارک
=
4.65 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
46.48 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
116.21 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
232.41 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
464.83 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
697.24 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
929.66 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
1,162.07 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
2,324.14 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
4,648.29 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
23,241.44 لیر ترکیه

تبدیل لیر ترکیه به کرون دانمارک

1 لیر ترکیه
=
0.22 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
2.15 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
5.38 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
10.76 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
21.51 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
32.27 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
43.03 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
53.78 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
107.57 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
215.13 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
1,075.66 کرون دانمارک
8,440 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 8,440 تومان است که نسبت به روز گذشته 60 تومان (0.71 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 8,500 تومان معامله می شد.

1,845 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 1,845 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.54 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 1,855 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لیر ترکیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون دانمارک به لیر ترکیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس کرون دانمارک را به لیر ترکیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/DKK و USD/TRY استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)