تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون دانمارک به لیر ترکیه

1 DKK
=
4.177 TRY
1 کرون دانمارکبرابر است با4.177 لیر ترکیه
1 لیر ترکیهبرابر است با0.239 کرون دانمارک
نرخ تبدیل کرون دانمارک به لیر ترکیه

نرخ تبدیل کرون دانمارک به لیر ترکیه

نرخ تبدیل کرون دانمارک به لیر ترکیه امروز پنج شنبه 16 آذر 1402 برابر 4.177 است. یعنی 1 کرون دانمارک برابر است با 4.177 لیر ترکیه. نرخ تبدیل کرون دانمارک به لیر ترکیه دیروز 4.190 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون دانمارک به لیر ترکیه

سه ماهه یکماهه  
3.845 4.081 کمترین
4.261 4.261 بیشترین
4.018 4.184 میانگین
0.136 0.056 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون دانمارک به لیر ترکیه
ماه
همه

تبدیل کرون دانمارک به لیر ترکیه

1 کرون دانمارک
=
4.18 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
41.77 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
104.42 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
208.84 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
417.69 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
626.53 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
835.38 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
1,044.22 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
2,088.45 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
4,176.9 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
20,884.48 لیر ترکیه

تبدیل لیر ترکیه به کرون دانمارک

1 لیر ترکیه
=
0.24 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
2.39 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
5.99 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
11.97 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
23.94 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
35.91 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
47.88 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
59.85 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
119.71 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
239.41 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
1,197.06 کرون دانمارک
7,310 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز پنج شنبه 16 آذر 1402, در بازار 7,310 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.41 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 7,340 تومان معامله می شد.

1,750 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز پنج شنبه 16 آذر 1402, در بازار 1,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 1,750 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لیر ترکیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون دانمارک به لیر ترکیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس کرون دانمارک را به لیر ترکیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/DKK و USD/TRY استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)