تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل فرانک سوئیس به لیر ترکیه

1 CHF
=
35.567 TRY
1 فرانک سوئیسبرابر است با35.567 لیر ترکیه
1 لیر ترکیهبرابر است با0.028 فرانک سوئیس
نرخ تبدیل فرانک سوئیس به لیر ترکیه

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به لیر ترکیه

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به لیر ترکیه امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402 برابر 35.567 است. یعنی 1 فرانک سوئیس برابر است با 35.567 لیر ترکیه. نرخ تبدیل فرانک سوئیس به لیر ترکیه دیروز 35.323 بود.

آمار مربوط به تبدیل فرانک سوئیس به لیر ترکیه

سه ماهه یکماهه  
32.676 33.478 کمترین
35.491 35.491 بیشترین
34.051 35.104 میانگین
0.865 0.336 انحراف معیار

نمودار نرخ فرانک سوئیس به لیر ترکیه
ماه
همه

تبدیل فرانک سوئیس به لیر ترکیه

1 فرانک سوئیس
=
35.57 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
355.67 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
889.17 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
1,778.34 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
3,556.67 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
5,335.01 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
7,113.34 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
8,891.68 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
17,783.35 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
35,566.7 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
177,833.52 لیر ترکیه

تبدیل لیر ترکیه به فرانک سوئیس

1 لیر ترکیه
=
0.03 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
0.28 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
0.7 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
1.41 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
2.81 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
4.22 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
5.62 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
7.03 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
14.06 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
28.12 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
140.58 فرانک سوئیس
65,500 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402, در بازار 65,500 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,200 تومان (1.87 درصد) افزایش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 64,300 تومان معامله می شد.

1,835 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402, در بازار 1,835 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (1.1 درصد) افزایش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 1,815 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لیر ترکیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل فرانک سویس به لیر ترکیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس فرانک سویس را به لیر ترکیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CHF و USD/TRY استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)