تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل فرانک سوئیس به کرون سوئد

1 CHF
=
11.613 SEK
1 فرانک سوئیسبرابر است با11.613 کرون سوئد
1 کرون سوئدبرابر است با0.086 فرانک سوئیس
نرخ تبدیل فرانک سوئیس به کرون سوئد

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به کرون سوئد

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به کرون سوئد امروز سه شنبه 8 خرداد 1403 برابر 11.613 است. یعنی 1 فرانک سوئیس برابر است با 11.613 کرون سوئد. نرخ تبدیل فرانک سوئیس به کرون سوئد دیروز 11.659 بود.

آمار مربوط به تبدیل فرانک سوئیس به کرون سوئد

سه ماهه یکماهه  
11.617 11.617 کمترین
12.019 12.009 بیشترین
11.819 11.857 میانگین
0.123 0.126 انحراف معیار

نمودار نرخ فرانک سوئیس به کرون سوئد
ماه
همه

تبدیل فرانک سوئیس به کرون سوئد

1 فرانک سوئیس
=
11.61 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
116.13 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
290.33 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
580.67 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
1,161.34 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
1,742 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
2,322.67 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
2,903.34 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
5,806.68 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
11,613.36 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
58,066.81 کرون سوئد

تبدیل کرون سوئد به فرانک سوئیس

1 کرون سوئد
=
0.09 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
0.86 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
2.15 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
4.31 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
8.61 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
12.92 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
17.22 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
21.53 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
43.05 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
86.11 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
430.54 فرانک سوئیس
63,950 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز سه شنبه 8 خرداد 1403, در بازار 63,950 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,050 تومان (1.67 درصد) افزایش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 62,900 تومان معامله می شد.

5,510 تومان

قیمت کرون سوئد امروز سه شنبه 8 خرداد 1403, در بازار 5,510 تومان است که نسبت به روز گذشته 120 تومان (2.23 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 5,390 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون سوئد چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل فرانک سویس به کرون سوئد سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی سوئد بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس فرانک سویس را به کرون سوئد تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CHF و USD/SEK استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)