تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل فرانک سوئیس به روبل روسیه

1 CHF
=
106.468 RUB
1 فرانک سوئیسبرابر است با106.468 روبل روسیه
1 روبل روسیهبرابر است با0.009 فرانک سوئیس
نرخ تبدیل فرانک سوئیس به روبل روسیه

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به روبل روسیه

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به روبل روسیه امروز یکشنبه 6 اسفند 1402 برابر 106.468 است. یعنی 1 فرانک سوئیس برابر است با 106.468 روبل روسیه. نرخ تبدیل فرانک سوئیس به روبل روسیه دیروز 106.054 بود.

آمار مربوط به تبدیل فرانک سوئیس به روبل روسیه

سه ماهه یکماهه  
101.712 103.248 کمترین
108.561 106.054 بیشترین
105.192 104.902 میانگین
1.703 0.606 انحراف معیار

نمودار نرخ فرانک سوئیس به روبل روسیه
ماه
همه

تبدیل فرانک سوئیس به روبل روسیه

1 فرانک سوئیس
=
106.47 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
1,064.68 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
2,661.69 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
5,323.38 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
10,646.77 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
15,970.15 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
21,293.53 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
26,616.91 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
53,233.83 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
106,467.65 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
532,338.25 روبل روسیه

تبدیل روبل روسیه به فرانک سوئیس

1 روبل روسیه
=
0.01 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
0.09 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
0.23 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
0.47 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
0.94 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
1.41 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
1.88 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
2.35 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
4.7 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
9.39 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
46.96 فرانک سوئیس
65,200 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 65,200 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.08 درصد) افزایش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 65,150 تومان معامله می شد.

612 تومان

قیمت روبل روسیه امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 612 تومان است که نسبت به روز گذشته 2 تومان (0.33 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 614 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روبل روسیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل فرانک سویس به روبل روسیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس فرانک سویس را به روبل روسیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CHF و USD/RUB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)