تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل رئال برزیل به روبل روسیه

1 BRL
=
17.813 RUB
1 رئال برزیلبرابر است با17.813 روبل روسیه
1 روبل روسیهبرابر است با0.056 رئال برزیل
نرخ تبدیل رئال برزیل به روبل روسیه

نرخ تبدیل رئال برزیل به روبل روسیه

نرخ تبدیل رئال برزیل به روبل روسیه امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 برابر 17.813 است. یعنی 1 رئال برزیل برابر است با 17.813 روبل روسیه. نرخ تبدیل رئال برزیل به روبل روسیه دیروز 17.887 بود.

آمار مربوط به تبدیل رئال برزیل به روبل روسیه

سه ماهه یکماهه  
17.828 17.844 کمترین
18.861 18.647 بیشترین
18.394 18.303 میانگین
0.212 0.226 انحراف معیار

نمودار نرخ رئال برزیل به روبل روسیه
ماه
همه

تبدیل رئال برزیل به روبل روسیه

1 رئال برزیل
=
17.81 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
178.13 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
445.34 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
890.67 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
1,781.34 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
2,672.02 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
3,562.69 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
4,453.36 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
8,906.72 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
17,813.44 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
89,067.21 روبل روسیه

تبدیل روبل روسیه به رئال برزیل

1 روبل روسیه
=
0.06 رئال برزیل
10 رئال برزیل
=
0.56 رئال برزیل
25 رئال برزیل
=
1.4 رئال برزیل
50 رئال برزیل
=
2.81 رئال برزیل
100 رئال برزیل
=
5.61 رئال برزیل
150 رئال برزیل
=
8.42 رئال برزیل
200 رئال برزیل
=
11.23 رئال برزیل
250 رئال برزیل
=
14.03 رئال برزیل
500 رئال برزیل
=
28.07 رئال برزیل
1000 رئال برزیل
=
56.14 رئال برزیل
5000 رئال برزیل
=
280.69 رئال برزیل
12,370 تومان

قیمت رئال برزیل امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 12,370 تومان است که نسبت به روز گذشته 300 تومان (2.37 درصد) کاهش یافته است. هر واحد رئال برزیل ، روز گذشته با قیمت 12,670 تومان معامله می شد.

694 تومان

قیمت روبل روسیه امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 694 تومان است که نسبت به روز گذشته 14 تومان (1.98 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 708 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روبل روسیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل رئال برزیل به روبل روسیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس رئال برزیل را به روبل روسیه تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل رئال برزیل به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)