تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پزو آرژانتین به کرون سوئد

1 ARS
=
0.029 SEK
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.029 کرون سوئد
1 کرون سوئدبرابر است با34.835 پزو آرژانتین
نرخ تبدیل پزو آرژانتین به کرون سوئد

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به کرون سوئد

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به کرون سوئد امروز یکشنبه 19 آذر 1402 برابر 0.029 است. یعنی 1 پزو آرژانتین برابر است با 0.029 کرون سوئد. نرخ تبدیل پزو آرژانتین به کرون سوئد دیروز 0.029 بود.

آمار مربوط به تبدیل پزو آرژانتین به کرون سوئد

سه ماهه یکماهه  
0.029 0.029 کمترین
0.032 0.031 بیشترین
0.031 0.029 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ پزو آرژانتین به کرون سوئد
ماه
همه

تبدیل پزو آرژانتین به کرون سوئد

1 پزو آرژانتین
=
0.03 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
0.29 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
0.72 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
1.44 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
2.87 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
4.31 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
5.74 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
7.18 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
14.35 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
28.71 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
143.53 کرون سوئد

تبدیل کرون سوئد به پزو آرژانتین

1 کرون سوئد
=
34.84 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
348.35 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
870.88 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
1,741.76 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
3,483.51 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
5,225.27 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
6,967.02 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
8,708.78 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
17,417.55 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
34,835.1 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
174,175.51 پزو آرژانتین
139 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 139 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.72 درصد) افزایش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 138 تومان معامله می شد.

4,845 تومان

قیمت کرون سوئد امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 4,845 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.1 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 4,840 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون سوئد چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به کرون سوئد سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به پزو آرژانتین و همچنین نرخ دلار به کرون سوئد بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پزو آرژانتین را به کرون سوئد تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل پزو آرژانتین به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)