تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به کرون نروژ

1 AFN
=
0.15 NOK
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.15 کرون نروژ
1 کرون نروژبرابر است با6.66 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به کرون نروژ

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به کرون نروژ

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به کرون نروژ امروز دوشنبه 13 آذر 1402 برابر 0.150 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 0.150 کرون نروژ. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به کرون نروژ دیروز 0.152 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به کرون نروژ

سه ماهه یکماهه  
0.133 0.147 کمترین
0.156 0.156 بیشترین
0.146 0.152 میانگین
0.007 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به کرون نروژ
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به کرون نروژ

1 افغانی افغانستان
=
0.15 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
1.5 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
3.75 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
7.51 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
15.01 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
22.52 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
30.03 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
37.54 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
75.07 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
150.15 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
750.73 کرون نروژ

تبدیل کرون نروژ به افغانی افغانستان

1 کرون نروژ
=
6.66 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
66.6 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
166.5 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
333.01 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
666.01 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
999.02 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
1,332.03 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
1,665.04 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
3,330.07 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
6,660.14 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
33,300.71 افغانی افغانستان
713 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 713 تومان است که نسبت به روز گذشته 6 تومان (0.83 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 719 تومان معامله می شد.

4,750 تومان

قیمت کرون نروژ امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 4,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.21 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 4,740 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون نروژ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به کرون نروژ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به افغانی افغانستان و همچنین نرخ دلار به کرون نروژ بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به کرون نروژ تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)