تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به کرون دانمارک

1 AFN
=
0.097 DKK
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.097 کرون دانمارک
1 کرون دانمارکبرابر است با10.287 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به کرون دانمارک

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به کرون دانمارک

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به کرون دانمارک امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403 برابر 0.097 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 0.097 کرون دانمارک. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به کرون دانمارک دیروز 0.098 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به کرون دانمارک

سه ماهه یکماهه  
0.092 0.096 کمترین
0.098 0.098 بیشترین
0.095 0.097 میانگین
0.002 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به کرون دانمارک
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به کرون دانمارک

1 افغانی افغانستان
=
0.1 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
0.97 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
2.43 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
4.86 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
9.72 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
14.58 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
19.44 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
24.3 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
48.61 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
97.21 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
486.06 کرون دانمارک

تبدیل کرون دانمارک به افغانی افغانستان

1 کرون دانمارک
=
10.29 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
102.87 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
257.17 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
514.34 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
1,028.69 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
1,543.03 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
2,057.38 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
2,571.72 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
5,143.45 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
10,286.9 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
51,434.48 افغانی افغانستان
915 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 915 تومان است که نسبت به روز گذشته 22 تومان (2.35 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 937 تومان معامله می شد.

9,420 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 9,420 تومان است که نسبت به روز گذشته 110 تومان (1.15 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 9,530 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون دانمارک چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به کرون دانمارک سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به افغانی افغانستان و همچنین نرخ دلار به کرون دانمارک بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به کرون دانمارک تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)