تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به پزو آرژانتین

1 AFN
=
12.031 ARS
1 افغانی افغانستانبرابر است با12.031 پزو آرژانتین
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.083 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به پزو آرژانتین امروز پنج شنبه 10 خرداد 1403 برابر 12.031 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 12.031 پزو آرژانتین. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به پزو آرژانتین دیروز 12.036 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به پزو آرژانتین

سه ماهه یکماهه  
11.485 11.920 کمترین
12.162 12.040 بیشترین
11.982 11.995 میانگین
0.122 0.037 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به پزو آرژانتین
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به پزو آرژانتین

1 افغانی افغانستان
=
12.03 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
120.31 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
300.78 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
601.57 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
1,203.13 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
1,804.7 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
2,406.26 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
3,007.83 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
6,015.65 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
12,031.3 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
60,156.52 پزو آرژانتین

تبدیل پزو آرژانتین به افغانی افغانستان

1 پزو آرژانتین
=
0.08 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
0.83 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
2.08 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
4.16 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
8.31 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
12.47 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
16.62 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
20.78 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
41.56 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
83.12 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
415.58 افغانی افغانستان
809 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز پنج شنبه 10 خرداد 1403, در بازار 809 تومان است که نسبت به روز گذشته 6 تومان (0.74 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 815 تومان معامله می شد.

67 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز پنج شنبه 10 خرداد 1403, در بازار 67 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 67 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پزو آرژانتین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به پزو آرژانتین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به افغانی افغانستان و همچنین نرخ دلار به پزو آرژانتین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به پزو آرژانتین تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای افغانی افغانستان و پزو آرژانتین به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)