تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل منات ترکمنستان به لیر ترکیه

1 TMT
=
9.294 TRY
1 منات ترکمنستانبرابر است با9.294 لیر ترکیه
1 لیر ترکیهبرابر است با0.108 منات ترکمنستان
نرخ تبدیل منات ترکمنستان به لیر ترکیه

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به لیر ترکیه

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به لیر ترکیه امروز سه شنبه 28 فروردین 1403 برابر 9.294 است. یعنی 1 منات ترکمنستان برابر است با 9.294 لیر ترکیه. نرخ تبدیل منات ترکمنستان به لیر ترکیه دیروز 9.335 بود.

آمار مربوط به تبدیل منات ترکمنستان به لیر ترکیه

سه ماهه یکماهه  
8.264 9.085 کمترین
9.507 9.507 بیشترین
9.014 9.304 میانگین
0.339 0.105 انحراف معیار

نمودار نرخ منات ترکمنستان به لیر ترکیه
ماه
همه

تبدیل منات ترکمنستان به لیر ترکیه

1 منات ترکمنستان
=
9.29 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
92.94 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
232.36 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
464.71 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
929.43 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
1,394.14 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
1,858.86 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
2,323.57 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
4,647.14 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
9,294.29 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
46,471.43 لیر ترکیه

تبدیل لیر ترکیه به منات ترکمنستان

1 لیر ترکیه
=
0.11 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
1.08 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
2.69 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
5.38 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
10.76 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
16.14 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
21.52 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
26.9 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
53.8 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
107.59 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
537.96 منات ترکمنستان
18,790 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 18,790 تومان است که نسبت به روز گذشته 540 تومان (2.79 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 19,330 تومان معامله می شد.

2,020 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 2,020 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (2.42 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 2,070 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لیر ترکیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به لیر ترکیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات ترکمنستان را به لیر ترکیه تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)