تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل منات ترکمنستان به ریال عربستان

1 TMT
=
1.072 SAR
1 منات ترکمنستانبرابر است با1.072 ریال عربستان
1 ریال عربستانبرابر است با0.933 منات ترکمنستان
نرخ تبدیل منات ترکمنستان به ریال عربستان

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به ریال عربستان

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به ریال عربستان امروز یکشنبه 19 آذر 1402 برابر 1.072 است. یعنی 1 منات ترکمنستان برابر است با 1.072 ریال عربستان. نرخ تبدیل منات ترکمنستان به ریال عربستان دیروز 1.072 بود.

آمار مربوط به تبدیل منات ترکمنستان به ریال عربستان

سه ماهه یکماهه  
1.068 1.069 کمترین
1.077 1.077 بیشترین
1.070 1.071 میانگین
0.002 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ منات ترکمنستان به ریال عربستان
ماه
همه

تبدیل منات ترکمنستان به ریال عربستان

1 منات ترکمنستان
=
1.07 ریال عربستان
10 ریال عربستان
=
10.72 ریال عربستان
25 ریال عربستان
=
26.8 ریال عربستان
50 ریال عربستان
=
53.6 ریال عربستان
100 ریال عربستان
=
107.2 ریال عربستان
150 ریال عربستان
=
160.81 ریال عربستان
200 ریال عربستان
=
214.41 ریال عربستان
250 ریال عربستان
=
268.01 ریال عربستان
500 ریال عربستان
=
536.02 ریال عربستان
1000 ریال عربستان
=
1,072.04 ریال عربستان
5000 ریال عربستان
=
5,360.21 ریال عربستان

تبدیل ریال عربستان به منات ترکمنستان

1 ریال عربستان
=
0.93 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
9.33 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
23.32 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
46.64 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
93.28 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
139.92 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
186.56 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
233.2 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
466.4 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
932.8 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
4,664 منات ترکمنستان
14,490 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 14,490 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.21 درصد) افزایش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 14,460 تومان معامله می شد.

13,520 تومان

قیمت ریال عربستان امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 13,520 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.22 درصد) افزایش یافته است. هر واحد ریال عربستان ، روز گذشته با قیمت 13,490 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ریال عربستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به ریال عربستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس منات ترکمنستان را به ریال عربستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای منات ترکمنستان و ریال عربستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)