تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل منات ترکمنستان به ریال عربستان

1 TMT
=
1.071 SAR
1 منات ترکمنستانبرابر است با1.071 ریال عربستان
1 ریال عربستانبرابر است با0.933 منات ترکمنستان
نرخ تبدیل منات ترکمنستان به ریال عربستان

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به ریال عربستان

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به ریال عربستان امروز دوشنبه 4 تیر 1403 برابر 1.071 است. یعنی 1 منات ترکمنستان برابر است با 1.071 ریال عربستان. نرخ تبدیل منات ترکمنستان به ریال عربستان دیروز 1.071 بود.

آمار مربوط به تبدیل منات ترکمنستان به ریال عربستان

سه ماهه یکماهه  
1.071 1.071 کمترین
1.073 1.072 بیشترین
1.072 1.071 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ منات ترکمنستان به ریال عربستان
ماه
همه

تبدیل منات ترکمنستان به ریال عربستان

1 منات ترکمنستان
=
1.07 ریال عربستان
10 ریال عربستان
=
10.71 ریال عربستان
25 ریال عربستان
=
26.79 ریال عربستان
50 ریال عربستان
=
53.57 ریال عربستان
100 ریال عربستان
=
107.14 ریال عربستان
150 ریال عربستان
=
160.71 ریال عربستان
200 ریال عربستان
=
214.29 ریال عربستان
250 ریال عربستان
=
267.86 ریال عربستان
500 ریال عربستان
=
535.71 ریال عربستان
1000 ریال عربستان
=
1,071.43 ریال عربستان
5000 ریال عربستان
=
5,357.14 ریال عربستان

تبدیل ریال عربستان به منات ترکمنستان

1 ریال عربستان
=
0.93 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
9.33 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
23.33 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
46.67 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
93.33 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
140 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
186.67 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
233.33 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
466.67 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
933.33 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
4,666.67 منات ترکمنستان
17,160 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز دوشنبه 4 تیر 1403, در بازار 17,160 تومان است که نسبت به روز گذشته 200 تومان (1.18 درصد) افزایش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 16,960 تومان معامله می شد.

16,010 تومان

قیمت ریال عربستان امروز دوشنبه 4 تیر 1403, در بازار 16,010 تومان است که نسبت به روز گذشته 180 تومان (1.14 درصد) افزایش یافته است. هر واحد ریال عربستان ، روز گذشته با قیمت 15,830 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ریال عربستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به ریال عربستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس منات ترکمنستان را به ریال عربستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای منات ترکمنستان و ریال عربستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)