تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به ریال عربستان

1 THB
=
0.102 SAR
1 بات تایلندبرابر است با0.102 ریال عربستان
1 ریال عربستانبرابر است با9.803 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به ریال عربستان

نرخ تبدیل بات تایلند به ریال عربستان

نرخ تبدیل بات تایلند به ریال عربستان امروز پنج شنبه 30 فروردین 1403 برابر 0.102 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 0.102 ریال عربستان. نرخ تبدیل بات تایلند به ریال عربستان دیروز 0.102 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به ریال عربستان

سه ماهه یکماهه  
0.102 0.102 کمترین
0.106 0.104 بیشترین
0.104 0.103 میانگین
0.001 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به ریال عربستان
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به ریال عربستان

1 بات تایلند
=
0.1 ریال عربستان
10 ریال عربستان
=
1.02 ریال عربستان
25 ریال عربستان
=
2.55 ریال عربستان
50 ریال عربستان
=
5.1 ریال عربستان
100 ریال عربستان
=
10.2 ریال عربستان
150 ریال عربستان
=
15.3 ریال عربستان
200 ریال عربستان
=
20.4 ریال عربستان
250 ریال عربستان
=
25.5 ریال عربستان
500 ریال عربستان
=
51.01 ریال عربستان
1000 ریال عربستان
=
102.01 ریال عربستان
5000 ریال عربستان
=
510.05 ریال عربستان

تبدیل ریال عربستان به بات تایلند

1 ریال عربستان
=
9.8 بات تایلند
10 بات تایلند
=
98.03 بات تایلند
25 بات تایلند
=
245.07 بات تایلند
50 بات تایلند
=
490.15 بات تایلند
100 بات تایلند
=
980.29 بات تایلند
150 بات تایلند
=
1,470.44 بات تایلند
200 بات تایلند
=
1,960.59 بات تایلند
250 بات تایلند
=
2,450.73 بات تایلند
500 بات تایلند
=
4,901.47 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
9,802.93 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
49,014.67 بات تایلند
1,810 تومان

قیمت بات تایلند امروز پنج شنبه 30 فروردین 1403, در بازار 1,810 تومان است که نسبت به روز گذشته 15 تومان (0.84 درصد) افزایش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,795 تومان معامله می شد.

17,730 تومان

قیمت ریال عربستان امروز پنج شنبه 30 فروردین 1403, در بازار 17,730 تومان است که نسبت به روز گذشته 180 تومان (1.03 درصد) افزایش یافته است. هر واحد ریال عربستان ، روز گذشته با قیمت 17,550 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ریال عربستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به ریال عربستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی عربستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به ریال عربستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل ریال عربستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)