تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به ریال عربستان

1 THB
=
0.102 SAR
1 بات تایلندبرابر است با0.102 ریال عربستان
1 ریال عربستانبرابر است با9.788 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به ریال عربستان

نرخ تبدیل بات تایلند به ریال عربستان

نرخ تبدیل بات تایلند به ریال عربستان امروز دوشنبه 4 تیر 1403 برابر 0.102 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 0.102 ریال عربستان. نرخ تبدیل بات تایلند به ریال عربستان دیروز 0.102 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به ریال عربستان

سه ماهه یکماهه  
0.101 0.102 کمترین
0.104 0.103 بیشترین
0.102 0.102 میانگین
0.001 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به ریال عربستان
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به ریال عربستان

1 بات تایلند
=
0.1 ریال عربستان
10 ریال عربستان
=
1.02 ریال عربستان
25 ریال عربستان
=
2.55 ریال عربستان
50 ریال عربستان
=
5.11 ریال عربستان
100 ریال عربستان
=
10.22 ریال عربستان
150 ریال عربستان
=
15.32 ریال عربستان
200 ریال عربستان
=
20.43 ریال عربستان
250 ریال عربستان
=
25.54 ریال عربستان
500 ریال عربستان
=
51.08 ریال عربستان
1000 ریال عربستان
=
102.17 ریال عربستان
5000 ریال عربستان
=
510.83 ریال عربستان

تبدیل ریال عربستان به بات تایلند

1 ریال عربستان
=
9.79 بات تایلند
10 بات تایلند
=
97.88 بات تایلند
25 بات تایلند
=
244.7 بات تایلند
50 بات تایلند
=
489.4 بات تایلند
100 بات تایلند
=
978.8 بات تایلند
150 بات تایلند
=
1,468.2 بات تایلند
200 بات تایلند
=
1,957.6 بات تایلند
250 بات تایلند
=
2,447 بات تایلند
500 بات تایلند
=
4,894 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
9,788 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
48,940 بات تایلند
1,635 تومان

قیمت بات تایلند امروز دوشنبه 4 تیر 1403, در بازار 1,635 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (1.24 درصد) افزایش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,615 تومان معامله می شد.

16,010 تومان

قیمت ریال عربستان امروز دوشنبه 4 تیر 1403, در بازار 16,010 تومان است که نسبت به روز گذشته 180 تومان (1.14 درصد) افزایش یافته است. هر واحد ریال عربستان ، روز گذشته با قیمت 15,830 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ریال عربستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به ریال عربستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی عربستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به ریال عربستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل ریال عربستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)