تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل رینگیت مالزی به ریال عربستان

1 MYR
=
0.782 SAR
1 رینگیت مالزیبرابر است با0.782 ریال عربستان
1 ریال عربستانبرابر است با1.278 رینگیت مالزی
نرخ تبدیل رینگیت مالزی به ریال عربستان

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به ریال عربستان

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به ریال عربستان امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403 برابر 0.782 است. یعنی 1 رینگیت مالزی برابر است با 0.782 ریال عربستان. نرخ تبدیل رینگیت مالزی به ریال عربستان دیروز 0.785 بود.

آمار مربوط به تبدیل رینگیت مالزی به ریال عربستان

سه ماهه یکماهه  
0.782 0.782 کمترین
0.801 0.794 بیشترین
0.791 0.790 میانگین
0.005 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ رینگیت مالزی به ریال عربستان
ماه
همه

تبدیل رینگیت مالزی به ریال عربستان

1 رینگیت مالزی
=
0.78 ریال عربستان
10 ریال عربستان
=
7.82 ریال عربستان
25 ریال عربستان
=
19.56 ریال عربستان
50 ریال عربستان
=
39.12 ریال عربستان
100 ریال عربستان
=
78.24 ریال عربستان
150 ریال عربستان
=
117.36 ریال عربستان
200 ریال عربستان
=
156.48 ریال عربستان
250 ریال عربستان
=
195.6 ریال عربستان
500 ریال عربستان
=
391.2 ریال عربستان
1000 ریال عربستان
=
782.39 ریال عربستان
5000 ریال عربستان
=
3,911.95 ریال عربستان

تبدیل ریال عربستان به رینگیت مالزی

1 ریال عربستان
=
1.28 رینگیت مالزی
10 رینگیت مالزی
=
12.78 رینگیت مالزی
25 رینگیت مالزی
=
31.95 رینگیت مالزی
50 رینگیت مالزی
=
63.91 رینگیت مالزی
100 رینگیت مالزی
=
127.81 رینگیت مالزی
150 رینگیت مالزی
=
191.72 رینگیت مالزی
200 رینگیت مالزی
=
255.63 رینگیت مالزی
250 رینگیت مالزی
=
319.53 رینگیت مالزی
500 رینگیت مالزی
=
639.07 رینگیت مالزی
1000 رینگیت مالزی
=
1,278.13 رینگیت مالزی
5000 رینگیت مالزی
=
6,390.67 رینگیت مالزی
13,730 تومان

قیمت رینگیت مالزی امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 13,730 تومان است که نسبت به روز گذشته 260 تومان (1.86 درصد) کاهش یافته است. هر واحد رینگیت مالزی ، روز گذشته با قیمت 13,990 تومان معامله می شد.

17,550 تومان

قیمت ریال عربستان امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 17,550 تومان است که نسبت به روز گذشته 280 تومان (1.57 درصد) کاهش یافته است. هر واحد ریال عربستان ، روز گذشته با قیمت 17,830 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ریال عربستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به ریال عربستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس رینگیت مالزی را به ریال عربستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای رینگیت مالزی و ریال عربستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)