تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل رینگیت مالزی به ریال عربستان

1 MYR
=
0.802 SAR
1 رینگیت مالزیبرابر است با0.802 ریال عربستان
1 ریال عربستانبرابر است با1.247 رینگیت مالزی
نرخ تبدیل رینگیت مالزی به ریال عربستان

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به ریال عربستان

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به ریال عربستان امروز شنبه 11 آذر 1402 برابر 0.802 است. یعنی 1 رینگیت مالزی برابر است با 0.802 ریال عربستان. نرخ تبدیل رینگیت مالزی به ریال عربستان دیروز 0.805 بود.

آمار مربوط به تبدیل رینگیت مالزی به ریال عربستان

سه ماهه یکماهه  
0.784 0.793 کمترین
0.809 0.809 بیشترین
0.797 0.800 میانگین
0.006 0.004 انحراف معیار

نمودار نرخ رینگیت مالزی به ریال عربستان
ماه
همه

تبدیل رینگیت مالزی به ریال عربستان

1 رینگیت مالزی
=
0.8 ریال عربستان
10 ریال عربستان
=
8.02 ریال عربستان
25 ریال عربستان
=
20.05 ریال عربستان
50 ریال عربستان
=
40.11 ریال عربستان
100 ریال عربستان
=
80.21 ریال عربستان
150 ریال عربستان
=
120.32 ریال عربستان
200 ریال عربستان
=
160.43 ریال عربستان
250 ریال عربستان
=
200.53 ریال عربستان
500 ریال عربستان
=
401.07 ریال عربستان
1000 ریال عربستان
=
802.14 ریال عربستان
5000 ریال عربستان
=
4,010.7 ریال عربستان

تبدیل ریال عربستان به رینگیت مالزی

1 ریال عربستان
=
1.25 رینگیت مالزی
10 رینگیت مالزی
=
12.47 رینگیت مالزی
25 رینگیت مالزی
=
31.17 رینگیت مالزی
50 رینگیت مالزی
=
62.33 رینگیت مالزی
100 رینگیت مالزی
=
124.67 رینگیت مالزی
150 رینگیت مالزی
=
187 رینگیت مالزی
200 رینگیت مالزی
=
249.33 رینگیت مالزی
250 رینگیت مالزی
=
311.67 رینگیت مالزی
500 رینگیت مالزی
=
623.33 رینگیت مالزی
1000 رینگیت مالزی
=
1,246.67 رینگیت مالزی
5000 رینگیت مالزی
=
6,233.33 رینگیت مالزی
10,860 تومان

قیمت رینگیت مالزی امروز شنبه 11 آذر 1402, در بازار 10,860 تومان است که نسبت به روز گذشته 60 تومان (0.55 درصد) کاهش یافته است. هر واحد رینگیت مالزی ، روز گذشته با قیمت 10,920 تومان معامله می شد.

13,530 تومان

قیمت ریال عربستان امروز شنبه 11 آذر 1402, در بازار 13,530 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.22 درصد) کاهش یافته است. هر واحد ریال عربستان ، روز گذشته با قیمت 13,560 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ریال عربستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به ریال عربستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس رینگیت مالزی را به ریال عربستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای رینگیت مالزی و ریال عربستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)