تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل درام ارمنستان به ریال عربستان

1 AMD
=
0.009 SAR
1 درام ارمنستانبرابر است با0.009 ریال عربستان
1 ریال عربستانبرابر است با108.16 درام ارمنستان
نرخ تبدیل درام ارمنستان به ریال عربستان

نرخ تبدیل درام ارمنستان به ریال عربستان

نرخ تبدیل درام ارمنستان به ریال عربستان امروز چهارشنبه 2 اسفند 1402 برابر 0.009 است. یعنی 1 درام ارمنستان برابر است با 0.009 ریال عربستان. نرخ تبدیل درام ارمنستان به ریال عربستان دیروز 0.009 بود.

آمار مربوط به تبدیل درام ارمنستان به ریال عربستان

سه ماهه یکماهه  
0.009 0.009 کمترین
0.009 0.009 بیشترین
0.009 0.009 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ درام ارمنستان به ریال عربستان
ماه
همه

تبدیل درام ارمنستان به ریال عربستان

1 درام ارمنستان
=
0.01 ریال عربستان
10 ریال عربستان
=
0.09 ریال عربستان
25 ریال عربستان
=
0.23 ریال عربستان
50 ریال عربستان
=
0.46 ریال عربستان
100 ریال عربستان
=
0.92 ریال عربستان
150 ریال عربستان
=
1.39 ریال عربستان
200 ریال عربستان
=
1.85 ریال عربستان
250 ریال عربستان
=
2.31 ریال عربستان
500 ریال عربستان
=
4.62 ریال عربستان
1000 ریال عربستان
=
9.25 ریال عربستان
5000 ریال عربستان
=
46.23 ریال عربستان

تبدیل ریال عربستان به درام ارمنستان

1 ریال عربستان
=
108.16 درام ارمنستان
10 درام ارمنستان
=
1,081.6 درام ارمنستان
25 درام ارمنستان
=
2,704 درام ارمنستان
50 درام ارمنستان
=
5,408 درام ارمنستان
100 درام ارمنستان
=
10,816 درام ارمنستان
150 درام ارمنستان
=
16,224 درام ارمنستان
200 درام ارمنستان
=
21,632 درام ارمنستان
250 درام ارمنستان
=
27,040 درام ارمنستان
500 درام ارمنستان
=
54,080 درام ارمنستان
1000 درام ارمنستان
=
108,160 درام ارمنستان
5000 درام ارمنستان
=
540,800 درام ارمنستان
14,090 تومان هر 100 تا

قیمت صد درام ارمنستان امروز چهارشنبه 2 اسفند 1402, در بازار 14,090 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.28 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد درام ارمنستان ، روز گذشته با قیمت 14,130 تومان معامله می شد.

15,240 تومان

قیمت ریال عربستان امروز چهارشنبه 2 اسفند 1402, در بازار 15,240 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.07 درصد) کاهش یافته است. هر واحد ریال عربستان ، روز گذشته با قیمت 15,250 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ریال عربستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل درام ارمنستان به ریال عربستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی عربستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس درام ارمنستان را به ریال عربستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای درام ارمنستان و ریال عربستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)