تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل لاری گرجستان به ریال عربستان

1 GEL
=
1.392 SAR
1 لاری گرجستانبرابر است با1.392 ریال عربستان
1 ریال عربستانبرابر است با0.718 لاری گرجستان
نرخ تبدیل لاری گرجستان به ریال عربستان

نرخ تبدیل لاری گرجستان به ریال عربستان

نرخ تبدیل لاری گرجستان به ریال عربستان امروز پنج شنبه 28 تیر 1403 برابر 1.392 است. یعنی 1 لاری گرجستان برابر است با 1.392 ریال عربستان. نرخ تبدیل لاری گرجستان به ریال عربستان دیروز 1.390 بود.

آمار مربوط به تبدیل لاری گرجستان به ریال عربستان

سه ماهه یکماهه  
1.307 1.324 کمترین
1.404 1.391 بیشترین
1.362 1.352 میانگین
0.031 0.021 انحراف معیار

نمودار نرخ لاری گرجستان به ریال عربستان
ماه
همه

تبدیل لاری گرجستان به ریال عربستان

1 لاری گرجستان
=
1.39 ریال عربستان
10 ریال عربستان
=
13.92 ریال عربستان
25 ریال عربستان
=
34.81 ریال عربستان
50 ریال عربستان
=
69.62 ریال عربستان
100 ریال عربستان
=
139.25 ریال عربستان
150 ریال عربستان
=
208.87 ریال عربستان
200 ریال عربستان
=
278.5 ریال عربستان
250 ریال عربستان
=
348.12 ریال عربستان
500 ریال عربستان
=
696.25 ریال عربستان
1000 ریال عربستان
=
1,392.5 ریال عربستان
5000 ریال عربستان
=
6,962.5 ریال عربستان

تبدیل ریال عربستان به لاری گرجستان

1 ریال عربستان
=
0.72 لاری گرجستان
10 لاری گرجستان
=
7.18 لاری گرجستان
25 لاری گرجستان
=
17.95 لاری گرجستان
50 لاری گرجستان
=
35.91 لاری گرجستان
100 لاری گرجستان
=
71.81 لاری گرجستان
150 لاری گرجستان
=
107.72 لاری گرجستان
200 لاری گرجستان
=
143.63 لاری گرجستان
250 لاری گرجستان
=
179.53 لاری گرجستان
500 لاری گرجستان
=
359.07 لاری گرجستان
1000 لاری گرجستان
=
718.13 لاری گرجستان
5000 لاری گرجستان
=
3,590.67 لاری گرجستان
21,270 تومان

قیمت لاری گرجستان امروز پنج شنبه 28 تیر 1403, در بازار 21,270 تومان است که نسبت به روز گذشته 350 تومان (1.62 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لاری گرجستان ، روز گذشته با قیمت 21,620 تومان معامله می شد.

15,280 تومان

قیمت ریال عربستان امروز پنج شنبه 28 تیر 1403, در بازار 15,280 تومان است که نسبت به روز گذشته 270 تومان (1.74 درصد) کاهش یافته است. هر واحد ریال عربستان ، روز گذشته با قیمت 15,550 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ریال عربستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل لاری گرجستان به ریال عربستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی عربستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس لاری گرجستان را به ریال عربستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای لاری گرجستان و ریال عربستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)