تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به ریال عربستان

1 CNY
=
0.523 SAR
1 یوان چینبرابر است با0.523 ریال عربستان
1 ریال عربستانبرابر است با1.912 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به ریال عربستان

نرخ تبدیل یوان چین به ریال عربستان

نرخ تبدیل یوان چین به ریال عربستان امروز یکشنبه 19 آذر 1402 برابر 0.523 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 0.523 ریال عربستان. نرخ تبدیل یوان چین به ریال عربستان دیروز 0.523 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به ریال عربستان

سه ماهه یکماهه  
0.511 0.515 کمترین
0.526 0.526 بیشترین
0.517 0.522 میانگین
0.005 0.004 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به ریال عربستان
ماه
همه

تبدیل یوان چین به ریال عربستان

1 یوان چین
=
0.52 ریال عربستان
10 ریال عربستان
=
5.23 ریال عربستان
25 ریال عربستان
=
13.08 ریال عربستان
50 ریال عربستان
=
26.15 ریال عربستان
100 ریال عربستان
=
52.31 ریال عربستان
150 ریال عربستان
=
78.46 ریال عربستان
200 ریال عربستان
=
104.62 ریال عربستان
250 ریال عربستان
=
130.77 ریال عربستان
500 ریال عربستان
=
261.54 ریال عربستان
1000 ریال عربستان
=
523.09 ریال عربستان
5000 ریال عربستان
=
2,615.43 ریال عربستان

تبدیل ریال عربستان به یوان چین

1 ریال عربستان
=
1.91 یوان چین
10 یوان چین
=
19.12 یوان چین
25 یوان چین
=
47.79 یوان چین
50 یوان چین
=
95.59 یوان چین
100 یوان چین
=
191.17 یوان چین
150 یوان چین
=
286.76 یوان چین
200 یوان چین
=
382.35 یوان چین
250 یوان چین
=
477.93 یوان چین
500 یوان چین
=
955.87 یوان چین
1000 یوان چین
=
1,911.73 یوان چین
5000 یوان چین
=
9,558.67 یوان چین
7,070 تومان

قیمت یوان چین امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 7,070 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.28 درصد) افزایش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 7,050 تومان معامله می شد.

13,520 تومان

قیمت ریال عربستان امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 13,520 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.22 درصد) افزایش یافته است. هر واحد ریال عربستان ، روز گذشته با قیمت 13,490 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ریال عربستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به ریال عربستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی عربستان و سایت بانک مرکزی چین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به ریال عربستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل ریال عربستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)