تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یورو به ریال عربستان

1 EUR
=
4.037 SAR
1 یوروبرابر است با4.037 ریال عربستان
1 ریال عربستانبرابر است با0.248 یورو
نرخ تبدیل یورو به ریال عربستان

نرخ تبدیل یورو به ریال عربستان

نرخ تبدیل یورو به ریال عربستان امروز شنبه 18 آذر 1402 برابر 4.037 است. یعنی 1 یورو برابر است با 4.037 ریال عربستان. نرخ تبدیل یورو به ریال عربستان دیروز 4.045 بود.

آمار مربوط به تبدیل یورو به ریال عربستان

سه ماهه یکماهه  
3.928 4.007 کمترین
4.116 4.116 بیشترین
4.010 4.068 میانگین
0.049 0.034 انحراف معیار

نمودار نرخ یورو به ریال عربستان
ماه
همه

تبدیل یورو به ریال عربستان

1 یورو
=
4.04 ریال عربستان
10 ریال عربستان
=
40.37 ریال عربستان
25 ریال عربستان
=
100.91 ریال عربستان
50 ریال عربستان
=
201.83 ریال عربستان
100 ریال عربستان
=
403.66 ریال عربستان
150 ریال عربستان
=
605.49 ریال عربستان
200 ریال عربستان
=
807.32 ریال عربستان
250 ریال عربستان
=
1,009.15 ریال عربستان
500 ریال عربستان
=
2,018.3 ریال عربستان
1000 ریال عربستان
=
4,036.6 ریال عربستان
5000 ریال عربستان
=
20,182.99 ریال عربستان

تبدیل ریال عربستان به یورو

1 ریال عربستان
=
0.25 یورو
10 یورو
=
2.48 یورو
25 یورو
=
6.19 یورو
50 یورو
=
12.39 یورو
100 یورو
=
24.77 یورو
150 یورو
=
37.16 یورو
200 یورو
=
49.55 یورو
250 یورو
=
61.93 یورو
500 یورو
=
123.87 یورو
1000 یورو
=
247.73 یورو
5000 یورو
=
1,238.67 یورو
54,250 تومان

قیمت یورو امروز شنبه 18 آذر 1402, در بازار 54,250 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.18 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یورو ، روز گذشته با قیمت 54,350 تومان معامله می شد.

13,520 تومان

قیمت ریال عربستان امروز شنبه 18 آذر 1402, در بازار 13,520 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.07 درصد) افزایش یافته است. هر واحد ریال عربستان ، روز گذشته با قیمت 13,510 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ریال عربستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یورو به ریال عربستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی عربستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یورو را به ریال عربستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل ریال عربستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)