تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به لیر ترکیه

1 TJS
=
2.951 TRY
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با2.951 لیر ترکیه
1 لیر ترکیهبرابر است با0.339 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به لیر ترکیه

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به لیر ترکیه

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به لیر ترکیه امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403 برابر 2.951 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 2.951 لیر ترکیه. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به لیر ترکیه دیروز 2.946 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به لیر ترکیه

سه ماهه یکماهه  
2.870 2.932 کمترین
3.041 2.956 بیشترین
2.960 2.943 میانگین
0.033 0.006 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به لیر ترکیه
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به لیر ترکیه

1 سامانی تاجیکستان
=
2.95 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
29.51 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
73.78 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
147.56 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
295.13 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
442.69 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
590.25 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
737.81 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
1,475.63 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
2,951.26 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
14,756.29 لیر ترکیه

تبدیل لیر ترکیه به سامانی تاجیکستان

1 لیر ترکیه
=
0.34 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
3.39 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
8.47 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
16.94 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
33.88 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
50.83 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
67.77 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
84.71 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
169.42 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
338.84 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
1,694.19 سامانی تاجیکستان
5,400 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 5,400 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.37 درصد) افزایش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 5,380 تومان معامله می شد.

1,860 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 1,860 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.27 درصد) افزایش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 1,855 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لیر ترکیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به لیر ترکیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به لیر ترکیه تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)