تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به پوند انگلیس

1 TJS
=
0.072 GBP
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.072 پوند انگلیس
1 پوند انگلیسبرابر است با13.898 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به پوند انگلیس

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به پوند انگلیس

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به پوند انگلیس امروز دوشنبه 13 آذر 1402 برابر 0.072 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 0.072 پوند انگلیس. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به پوند انگلیس دیروز 0.072 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به پوند انگلیس

سه ماهه یکماهه  
0.072 0.072 کمترین
0.075 0.075 بیشترین
0.074 0.073 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به پوند انگلیس
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به پوند انگلیس

1 سامانی تاجیکستان
=
0.07 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
0.72 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
1.8 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
3.6 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
7.2 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
10.79 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
14.39 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
17.99 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
35.98 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
71.95 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
359.75 پوند انگلیس

تبدیل پوند انگلیس به سامانی تاجیکستان

1 پوند انگلیس
=
13.9 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
138.98 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
347.46 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
694.92 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
1,389.85 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
2,084.77 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
2,779.7 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
3,474.62 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
6,949.24 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
13,898.48 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
69,492.39 سامانی تاجیکستان
4,635 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 4,635 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,635 تومان معامله می شد.

63,750 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 63,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.08 درصد) افزایش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 63,700 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پوند انگلیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به پوند انگلیس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به پوند انگلیس تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)