تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به رئال برزیل

1 TJS
=
0.449 BRL
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.449 رئال برزیل
1 رئال برزیلبرابر است با2.226 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به رئال برزیل

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به رئال برزیل

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به رئال برزیل امروز دوشنبه 13 آذر 1402 برابر 0.449 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 0.449 رئال برزیل. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به رئال برزیل دیروز 0.450 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به رئال برزیل

سه ماهه یکماهه  
0.442 0.443 کمترین
0.471 0.451 بیشترین
0.454 0.448 میانگین
0.008 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به رئال برزیل
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به رئال برزیل

1 سامانی تاجیکستان
=
0.45 رئال برزیل
10 رئال برزیل
=
4.49 رئال برزیل
25 رئال برزیل
=
11.23 رئال برزیل
50 رئال برزیل
=
22.46 رئال برزیل
100 رئال برزیل
=
44.91 رئال برزیل
150 رئال برزیل
=
67.37 رئال برزیل
200 رئال برزیل
=
89.83 رئال برزیل
250 رئال برزیل
=
112.29 رئال برزیل
500 رئال برزیل
=
224.57 رئال برزیل
1000 رئال برزیل
=
449.14 رئال برزیل
5000 رئال برزیل
=
2,245.71 رئال برزیل

تبدیل رئال برزیل به سامانی تاجیکستان

1 رئال برزیل
=
2.23 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
22.26 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
55.66 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
111.32 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
222.65 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
333.97 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
445.29 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
556.62 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
1,113.23 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
2,226.47 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
11,132.34 سامانی تاجیکستان
4,635 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 4,635 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,635 تومان معامله می شد.

10,320 تومان

قیمت رئال برزیل امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 10,320 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.1 درصد) افزایش یافته است. هر واحد رئال برزیل ، روز گذشته با قیمت 10,310 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به رئال برزیل چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به رئال برزیل سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به سامانی تاجیکستان و همچنین نرخ دلار به رئال برزیل بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به رئال برزیل تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای سامانی تاجیکستان و رئال برزیل به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)