تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به مانات آذربایجان

1 TJS
=
0.155 AZN
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.155 مانات آذربایجان
1 مانات آذربایجانبرابر است با6.432 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به مانات آذربایجان امروز پنج شنبه 16 آذر 1402 برابر 0.155 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 0.155 مانات آذربایجان. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به مانات آذربایجان دیروز 0.156 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به مانات آذربایجان

سه ماهه یکماهه  
0.154 0.155 کمترین
0.157 0.156 بیشترین
0.155 0.155 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به مانات آذربایجان
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به مانات آذربایجان

1 سامانی تاجیکستان
=
0.16 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
1.55 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
3.89 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
7.77 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
15.55 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
23.32 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
31.09 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
38.87 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
77.73 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
155.47 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
777.33 مانات آذربایجان

تبدیل مانات آذربایجان به سامانی تاجیکستان

1 مانات آذربایجان
=
6.43 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
64.32 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
160.81 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
321.61 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
643.23 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
964.84 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
1,286.45 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
1,608.07 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
3,216.14 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
6,432.27 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
32,161.37 سامانی تاجیکستان
4,630 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز پنج شنبه 16 آذر 1402, در بازار 4,630 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.22 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,640 تومان معامله می شد.

29,800 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز پنج شنبه 16 آذر 1402, در بازار 29,800 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.03 درصد) کاهش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 29,810 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به مانات آذربایجان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به منات آذربایجان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به منات آذربایجان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای سامانی تاجیکستان و منات آذربایجان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)