تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به لیر ترکیه

1 SGD
=
19.9 TRY
1 دلار سنگاپوربرابر است با19.9 لیر ترکیه
1 لیر ترکیهبرابر است با0.05 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به لیر ترکیه

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به لیر ترکیه

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به لیر ترکیه امروز دوشنبه 3 مهر 1402 برابر 19.900 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 19.900 لیر ترکیه. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به لیر ترکیه دیروز 19.911 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به لیر ترکیه

سه ماهه یکماهه  
19.238 19.564 کمترین
20.740 19.925 بیشترین
19.868 19.747 میانگین
0.331 0.090 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به لیر ترکیه
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به لیر ترکیه

1 دلار سنگاپور
=
19.9 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
199 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
497.49 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
994.99 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
1,989.98 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
2,984.97 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
3,979.96 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
4,974.95 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
9,949.89 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
19,899.78 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
99,498.9 لیر ترکیه

تبدیل لیر ترکیه به دلار سنگاپور

1 لیر ترکیه
=
0.05 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
0.5 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
1.26 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
2.51 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
5.03 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
7.54 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
10.05 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
12.56 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
25.13 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
50.25 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
251.26 دلار سنگاپور
36,330 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز دوشنبه 3 مهر 1402, در بازار 36,330 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.06 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 36,350 تومان معامله می شد.

1,825 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز دوشنبه 3 مهر 1402, در بازار 1,825 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 1,825 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لیر ترکیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به لیر ترکیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به لیر ترکیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/SGD و USD/TRY استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)