تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به لیر ترکیه

1 SGD
=
23.868 TRY
1 دلار سنگاپوربرابر است با23.868 لیر ترکیه
1 لیر ترکیهبرابر است با0.042 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به لیر ترکیه

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به لیر ترکیه

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به لیر ترکیه امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403 برابر 23.868 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 23.868 لیر ترکیه. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به لیر ترکیه دیروز 23.895 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به لیر ترکیه

سه ماهه یکماهه  
21.506 23.590 کمترین
24.906 24.845 بیشترین
23.462 24.121 میانگین
0.880 0.311 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به لیر ترکیه
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به لیر ترکیه

1 دلار سنگاپور
=
23.87 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
238.68 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
596.7 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
1,193.41 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
2,386.81 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
3,580.22 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
4,773.63 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
5,967.03 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
11,934.07 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
23,868.13 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
119,340.66 لیر ترکیه

تبدیل لیر ترکیه به دلار سنگاپور

1 لیر ترکیه
=
0.04 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
0.42 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
1.05 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
2.09 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
4.19 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
6.28 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
8.38 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
10.47 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
20.95 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
41.9 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
209.48 دلار سنگاپور
48,200 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 48,200 تومان است که نسبت به روز گذشته 900 تومان (1.83 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 49,100 تومان معامله می شد.

2,020 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 2,020 تومان است که نسبت به روز گذشته 35 تومان (1.7 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 2,055 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لیر ترکیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به لیر ترکیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به لیر ترکیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/SGD و USD/TRY استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)