تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به کرون نروژ

1 SGD
=
7.886 NOK
1 دلار سنگاپوربرابر است با7.886 کرون نروژ
1 کرون نروژبرابر است با0.127 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به کرون نروژ

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به کرون نروژ

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به کرون نروژ امروز جمعه 31 شهریور 1402 برابر 7.886 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 7.886 کرون نروژ. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به کرون نروژ دیروز 7.903 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به کرون نروژ

سه ماهه یکماهه  
7.524 7.820 کمترین
8.007 7.925 بیشترین
7.779 7.873 میانگین
0.137 0.024 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به کرون نروژ
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به کرون نروژ

1 دلار سنگاپور
=
7.89 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
78.86 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
197.15 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
394.29 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
788.59 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
1,182.88 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
1,577.18 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
1,971.47 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
3,942.94 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
7,885.88 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
39,429.41 کرون نروژ

تبدیل کرون نروژ به دلار سنگاپور

1 کرون نروژ
=
0.13 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
1.27 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
3.17 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
6.34 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
12.68 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
19.02 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
25.36 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
31.7 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
63.4 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
126.81 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
634.04 دلار سنگاپور
36,320 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 36,320 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.11 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 36,360 تومان معامله می شد.

4,605 تومان

قیمت کرون نروژ امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 4,605 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.11 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 4,600 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون نروژ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به کرون نروژ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی نروژ بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به کرون نروژ تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/SGD و USD/NOK استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)