تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به پوند انگلیس

1 SGD
=
0.595 GBP
1 دلار سنگاپوربرابر است با0.595 پوند انگلیس
1 پوند انگلیسبرابر است با1.68 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به پوند انگلیس

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به پوند انگلیس

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به پوند انگلیس امروز پنج شنبه 30 شهریور 1402 برابر 0.595 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 0.595 پوند انگلیس. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به پوند انگلیس دیروز 0.591 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به پوند انگلیس

سه ماهه یکماهه  
0.576 0.581 کمترین
0.593 0.593 بیشترین
0.584 0.588 میانگین
0.004 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به پوند انگلیس
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به پوند انگلیس

1 دلار سنگاپور
=
0.6 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
5.95 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
14.88 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
29.77 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
59.53 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
89.3 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
119.07 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
148.83 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
297.66 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
595.33 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
2,976.63 پوند انگلیس

تبدیل پوند انگلیس به دلار سنگاپور

1 پوند انگلیس
=
1.68 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
16.8 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
41.99 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
83.99 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
167.98 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
251.96 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
335.95 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
419.94 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
839.88 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
1,679.75 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
8,398.77 دلار سنگاپور
36,270 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز پنج شنبه 30 شهریور 1402, در بازار 36,270 تومان است که نسبت به روز گذشته 400 تومان (1.09 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 36,670 تومان معامله می شد.

60,350 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز پنج شنبه 30 شهریور 1402, در بازار 60,350 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,050 تومان (1.71 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 61,400 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پوند انگلیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به پوند انگلیس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار GBP/SGD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی انگلیس و سایت بانک مرکزی سنگاپور بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به پوند انگلیس تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار GBP/SGD فارکس می توانید دلار سنگاپور خود را به پوند انگلیس تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)