تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به رئال برزیل

1 SGD
=
4.023 BRL
1 دلار سنگاپوربرابر است با4.023 رئال برزیل
1 رئال برزیلبرابر است با0.249 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به رئال برزیل

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به رئال برزیل

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به رئال برزیل امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403 برابر 4.023 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 4.023 رئال برزیل. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به رئال برزیل دیروز 3.973 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به رئال برزیل

سه ماهه یکماهه  
3.690 3.788 کمترین
4.007 4.007 بیشترین
3.810 3.895 میانگین
0.081 0.069 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به رئال برزیل
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به رئال برزیل

1 دلار سنگاپور
=
4.02 رئال برزیل
10 رئال برزیل
=
40.23 رئال برزیل
25 رئال برزیل
=
100.57 رئال برزیل
50 رئال برزیل
=
201.15 رئال برزیل
100 رئال برزیل
=
402.29 رئال برزیل
150 رئال برزیل
=
603.44 رئال برزیل
200 رئال برزیل
=
804.59 رئال برزیل
250 رئال برزیل
=
1,005.74 رئال برزیل
500 رئال برزیل
=
2,011.47 رئال برزیل
1000 رئال برزیل
=
4,022.95 رئال برزیل
5000 رئال برزیل
=
20,114.73 رئال برزیل

تبدیل رئال برزیل به دلار سنگاپور

1 رئال برزیل
=
0.25 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
2.49 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
6.21 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
12.43 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
24.86 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
37.29 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
49.71 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
62.14 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
124.29 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
248.57 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
1,242.87 دلار سنگاپور
43,950 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403, در بازار 43,950 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.23 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 43,850 تومان معامله می شد.

10,930 تومان

قیمت رئال برزیل امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403, در بازار 10,930 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.91 درصد) کاهش یافته است. هر واحد رئال برزیل ، روز گذشته با قیمت 11,030 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به رئال برزیل چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به رئال برزیل سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دلار سنگاپور و همچنین نرخ دلار به رئال برزیل بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به رئال برزیل تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل رئال برزیل به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)