تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار نیوزلند به لیر ترکیه

1 NZD
=
17.88 TRY
1 دلار نیوزلندبرابر است با17.88 لیر ترکیه
1 لیر ترکیهبرابر است با0.056 دلار نیوزلند
نرخ تبدیل دلار نیوزلند به لیر ترکیه

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به لیر ترکیه

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به لیر ترکیه امروز شنبه 11 آذر 1402 برابر 17.880 است. یعنی 1 دلار نیوزلند برابر است با 17.880 لیر ترکیه. نرخ تبدیل دلار نیوزلند به لیر ترکیه دیروز 17.745 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار نیوزلند به لیر ترکیه

سه ماهه یکماهه  
15.744 16.716 کمترین
17.804 17.804 بیشترین
16.582 17.221 میانگین
0.548 0.330 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار نیوزلند به لیر ترکیه
ماه
همه

تبدیل دلار نیوزلند به لیر ترکیه

1 دلار نیوزلند
=
17.88 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
178.8 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
447 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
894 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
1,788 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
2,681.99 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
3,575.99 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
4,469.99 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
8,939.98 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
17,879.95 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
89,399.75 لیر ترکیه

تبدیل لیر ترکیه به دلار نیوزلند

1 لیر ترکیه
=
0.06 دلار نیوزلند
10 دلار نیوزلند
=
0.56 دلار نیوزلند
25 دلار نیوزلند
=
1.4 دلار نیوزلند
50 دلار نیوزلند
=
2.8 دلار نیوزلند
100 دلار نیوزلند
=
5.59 دلار نیوزلند
150 دلار نیوزلند
=
8.39 دلار نیوزلند
200 دلار نیوزلند
=
11.19 دلار نیوزلند
250 دلار نیوزلند
=
13.98 دلار نیوزلند
500 دلار نیوزلند
=
27.96 دلار نیوزلند
1000 دلار نیوزلند
=
55.93 دلار نیوزلند
5000 دلار نیوزلند
=
279.64 دلار نیوزلند
31,440 تومان

قیمت دلار نیوزلند امروز شنبه 11 آذر 1402, در بازار 31,440 تومان است که نسبت به روز گذشته 120 تومان (0.38 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار نیوزلند ، روز گذشته با قیمت 31,320 تومان معامله می شد.

1,760 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه 11 آذر 1402, در بازار 1,760 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.28 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 1,765 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لیر ترکیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به لیر ترکیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار نیوزلند را به لیر ترکیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای NZD/USD و USD/TRY استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)