تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار نیوزلند به مانات آذربایجان

1 NZD
=
1.001 AZN
1 دلار نیوزلندبرابر است با1.001 مانات آذربایجان
1 مانات آذربایجانبرابر است با0.999 دلار نیوزلند
نرخ تبدیل دلار نیوزلند به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به مانات آذربایجان امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403 برابر 1.001 است. یعنی 1 دلار نیوزلند برابر است با 1.001 مانات آذربایجان. نرخ تبدیل دلار نیوزلند به مانات آذربایجان دیروز 1.005 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار نیوزلند به مانات آذربایجان

سه ماهه یکماهه  
1.001 1.001 کمترین
1.054 1.030 بیشترین
1.032 1.016 میانگین
0.014 0.008 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار نیوزلند به مانات آذربایجان
ماه
همه

تبدیل دلار نیوزلند به مانات آذربایجان

1 دلار نیوزلند
=
1 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
10.01 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
25.03 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
50.06 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
100.12 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
150.18 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
200.24 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
250.29 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
500.59 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
1,001.18 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
5,005.89 مانات آذربایجان

تبدیل مانات آذربایجان به دلار نیوزلند

1 مانات آذربایجان
=
1 دلار نیوزلند
10 دلار نیوزلند
=
9.99 دلار نیوزلند
25 دلار نیوزلند
=
24.97 دلار نیوزلند
50 دلار نیوزلند
=
49.94 دلار نیوزلند
100 دلار نیوزلند
=
99.88 دلار نیوزلند
150 دلار نیوزلند
=
149.82 دلار نیوزلند
200 دلار نیوزلند
=
199.76 دلار نیوزلند
250 دلار نیوزلند
=
249.71 دلار نیوزلند
500 دلار نیوزلند
=
499.41 دلار نیوزلند
1000 دلار نیوزلند
=
998.82 دلار نیوزلند
5000 دلار نیوزلند
=
4,994.12 دلار نیوزلند
39,100 تومان

قیمت دلار نیوزلند امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 39,100 تومان است که نسبت به روز گذشته 440 تومان (1.11 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار نیوزلند ، روز گذشته با قیمت 39,540 تومان معامله می شد.

39,050 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 39,050 تومان است که نسبت به روز گذشته 280 تومان (0.71 درصد) کاهش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 39,330 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به مانات آذربایجان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به منات آذربایجان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار نیوزلند را به منات آذربایجان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات آذربایجان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)