تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار نیوزلند به مانات آذربایجان

1 NZD
=
1.049 AZN
1 دلار نیوزلندبرابر است با1.049 مانات آذربایجان
1 مانات آذربایجانبرابر است با0.954 دلار نیوزلند
نرخ تبدیل دلار نیوزلند به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به مانات آذربایجان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 1.049 است. یعنی 1 دلار نیوزلند برابر است با 1.049 مانات آذربایجان. نرخ تبدیل دلار نیوزلند به مانات آذربایجان دیروز 1.037 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار نیوزلند به مانات آذربایجان

سه ماهه یکماهه  
0.987 0.990 کمترین
1.040 1.040 بیشترین
1.010 1.018 میانگین
0.013 0.013 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار نیوزلند به مانات آذربایجان
ماه
همه

تبدیل دلار نیوزلند به مانات آذربایجان

1 دلار نیوزلند
=
1.05 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
10.49 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
26.22 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
52.43 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
104.86 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
157.29 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
209.72 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
262.15 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
524.31 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
1,048.62 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
5,243.08 مانات آذربایجان

تبدیل مانات آذربایجان به دلار نیوزلند

1 مانات آذربایجان
=
0.95 دلار نیوزلند
10 دلار نیوزلند
=
9.54 دلار نیوزلند
25 دلار نیوزلند
=
23.84 دلار نیوزلند
50 دلار نیوزلند
=
47.68 دلار نیوزلند
100 دلار نیوزلند
=
95.36 دلار نیوزلند
150 دلار نیوزلند
=
143.05 دلار نیوزلند
200 دلار نیوزلند
=
190.73 دلار نیوزلند
250 دلار نیوزلند
=
238.41 دلار نیوزلند
500 دلار نیوزلند
=
476.82 دلار نیوزلند
1000 دلار نیوزلند
=
953.64 دلار نیوزلند
5000 دلار نیوزلند
=
4,768.19 دلار نیوزلند
31,240 تومان

قیمت دلار نیوزلند امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 31,240 تومان است که نسبت به روز گذشته 210 تومان (0.68 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار نیوزلند ، روز گذشته با قیمت 31,030 تومان معامله می شد.

29,790 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 29,790 تومان است که نسبت به روز گذشته 160 تومان (0.53 درصد) کاهش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 29,950 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به مانات آذربایجان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به منات آذربایجان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار نیوزلند را به منات آذربایجان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات آذربایجان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)