تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون نروژ به لیر ترکیه

1 NOK
=
3.032 TRY
1 کرون نروژبرابر است با3.032 لیر ترکیه
1 لیر ترکیهبرابر است با0.33 کرون نروژ
نرخ تبدیل کرون نروژ به لیر ترکیه

نرخ تبدیل کرون نروژ به لیر ترکیه

نرخ تبدیل کرون نروژ به لیر ترکیه امروز شنبه 5 خرداد 1403 برابر 3.032 است. یعنی 1 کرون نروژ برابر است با 3.032 لیر ترکیه. نرخ تبدیل کرون نروژ به لیر ترکیه دیروز 3.006 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون نروژ به لیر ترکیه

سه ماهه یکماهه  
2.909 2.909 کمترین
3.184 3.032 بیشترین
3.006 2.971 میانگین
0.063 0.034 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون نروژ به لیر ترکیه
ماه
همه

تبدیل کرون نروژ به لیر ترکیه

1 کرون نروژ
=
3.03 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
30.32 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
75.79 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
151.59 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
303.17 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
454.76 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
606.35 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
757.93 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
1,515.87 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
3,031.73 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
15,158.66 لیر ترکیه

تبدیل لیر ترکیه به کرون نروژ

1 لیر ترکیه
=
0.33 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
3.3 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
8.25 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
16.49 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
32.98 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
49.48 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
65.97 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
82.46 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
164.92 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
329.84 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
1,649.22 کرون نروژ
5,460 تومان

قیمت کرون نروژ امروز شنبه 5 خرداد 1403, در بازار 5,460 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.18 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 5,450 تومان معامله می شد.

1,830 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه 5 خرداد 1403, در بازار 1,830 تومان است که نسبت به روز گذشته 15 تومان (0.81 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 1,845 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لیر ترکیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون نروژ به لیر ترکیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکیه و سایت بانک مرکزی نروژ بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون نروژ را به لیر ترکیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/NOK و USD/TRY استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)