تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون نروژ به مانات آذربایجان

1 NOK
=
0.157 AZN
1 کرون نروژبرابر است با0.157 مانات آذربایجان
1 مانات آذربایجانبرابر است با6.372 کرون نروژ
نرخ تبدیل کرون نروژ به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل کرون نروژ به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل کرون نروژ به مانات آذربایجان امروز جمعه 31 شهریور 1402 برابر 0.157 است. یعنی 1 کرون نروژ برابر است با 0.157 مانات آذربایجان. نرخ تبدیل کرون نروژ به مانات آذربایجان دیروز 0.157 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون نروژ به مانات آذربایجان

سه ماهه یکماهه  
0.154 0.157 کمترین
0.171 0.163 بیشترین
0.162 0.159 میانگین
0.004 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون نروژ به مانات آذربایجان
ماه
همه

تبدیل کرون نروژ به مانات آذربایجان

1 کرون نروژ
=
0.16 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
1.57 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
3.92 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
7.85 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
15.69 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
23.54 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
31.39 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
39.24 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
78.47 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
156.95 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
784.74 مانات آذربایجان

تبدیل مانات آذربایجان به کرون نروژ

1 مانات آذربایجان
=
6.37 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
63.72 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
159.29 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
318.58 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
637.15 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
955.73 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
1,274.31 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
1,592.88 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
3,185.76 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
6,371.53 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
31,857.65 کرون نروژ
4,600 تومان

قیمت کرون نروژ امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 4,600 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 4,600 تومان معامله می شد.

29,330 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 29,330 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.34 درصد) افزایش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 29,230 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به مانات آذربایجان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون نروژ به منات آذربایجان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون نروژ را به منات آذربایجان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات آذربایجان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)