تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل وون کره جنوبی به لیر ترکیه

1 KRW
=
0.022 TRY
1 وون کره جنوبیبرابر است با0.022 لیر ترکیه
1 لیر ترکیهبرابر است با44.82 وون کره جنوبی
نرخ تبدیل وون کره جنوبی به لیر ترکیه

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به لیر ترکیه

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به لیر ترکیه امروز سه شنبه 7 آذر 1402 برابر 0.022 است. یعنی 1 وون کره جنوبی برابر است با 0.022 لیر ترکیه. نرخ تبدیل وون کره جنوبی به لیر ترکیه دیروز 0.022 بود.

آمار مربوط به تبدیل وون کره جنوبی به لیر ترکیه

سه ماهه یکماهه  
0.020 0.021 کمترین
0.022 0.022 بیشترین
0.021 0.022 میانگین
0.001 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ وون کره جنوبی به لیر ترکیه
ماه
همه

تبدیل وون کره جنوبی به لیر ترکیه

1 وون کره جنوبی
=
0.02 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
0.22 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
0.56 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
1.12 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
2.23 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
3.35 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
4.46 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
5.58 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
11.16 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
22.31 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
111.56 لیر ترکیه

تبدیل لیر ترکیه به وون کره جنوبی

1 لیر ترکیه
=
44.82 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
448.2 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
1,120.5 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
2,241 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
4,482 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
6,722.99 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
8,963.99 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
11,204.99 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
22,409.98 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
44,819.96 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
224,099.8 وون کره جنوبی
3,910 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 3,910 تومان است که نسبت به روز گذشته 15 تومان (0.39 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 3,895 تومان معامله می شد.

1,755 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 1,755 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.28 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 1,760 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لیر ترکیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به لیر ترکیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس وون کره جنوبی را به لیر ترکیه تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل وون کره جنوبی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)