تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سوم قرقیزستان به روبل روسیه

1 KGS
=
1.048 RUB
1 سوم قرقیزستانبرابر است با1.048 روبل روسیه
1 روبل روسیهبرابر است با0.954 سوم قرقیزستان
نرخ تبدیل سوم قرقیزستان به روبل روسیه

نرخ تبدیل سوم قرقیزستان به روبل روسیه

نرخ تبدیل سوم قرقیزستان به روبل روسیه امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 برابر 1.048 است. یعنی 1 سوم قرقیزستان برابر است با 1.048 روبل روسیه. نرخ تبدیل سوم قرقیزستان به روبل روسیه دیروز 1.047 بود.

آمار مربوط به تبدیل سوم قرقیزستان به روبل روسیه

سه ماهه یکماهه  
0.998 1.032 کمترین
1.056 1.056 بیشترین
1.030 1.041 میانگین
0.012 0.007 انحراف معیار

نمودار نرخ سوم قرقیزستان به روبل روسیه
ماه
همه

تبدیل سوم قرقیزستان به روبل روسیه

1 سوم قرقیزستان
=
1.05 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
10.48 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
26.21 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
52.42 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
104.83 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
157.25 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
209.67 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
262.08 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
524.17 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
1,048.33 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
5,241.66 روبل روسیه

تبدیل روبل روسیه به سوم قرقیزستان

1 روبل روسیه
=
0.95 سوم قرقیزستان
10 سوم قرقیزستان
=
9.54 سوم قرقیزستان
25 سوم قرقیزستان
=
23.85 سوم قرقیزستان
50 سوم قرقیزستان
=
47.69 سوم قرقیزستان
100 سوم قرقیزستان
=
95.39 سوم قرقیزستان
150 سوم قرقیزستان
=
143.08 سوم قرقیزستان
200 سوم قرقیزستان
=
190.78 سوم قرقیزستان
250 سوم قرقیزستان
=
238.47 سوم قرقیزستان
500 سوم قرقیزستان
=
476.95 سوم قرقیزستان
1000 سوم قرقیزستان
=
953.9 سوم قرقیزستان
5000 سوم قرقیزستان
=
4,769.48 سوم قرقیزستان
726 تومان

قیمت سوم قرقیزستان امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403, در بازار 726 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.14 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سوم قرقیزستان ، روز گذشته با قیمت 727 تومان معامله می شد.

693 تومان

قیمت روبل روسیه امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403, در بازار 693 تومان است که نسبت به روز گذشته 2 تومان (0.29 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 695 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روبل روسیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سوم قرقیزستان به روبل روسیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سوم قرقیزستان را به روبل روسیه تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سوم قرقیزستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)