تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار هنگ کنگ به پوند انگلیس

1 HKD
=
0.103 GBP
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.103 پوند انگلیس
1 پوند انگلیسبرابر است با9.706 دلار هنگ کنگ
نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به پوند انگلیس

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به پوند انگلیس

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به پوند انگلیس امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 برابر 0.103 است. یعنی 1 دلار هنگ کنگ برابر است با 0.103 پوند انگلیس. نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به پوند انگلیس دیروز 0.103 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار هنگ کنگ به پوند انگلیس

سه ماهه یکماهه  
0.099 0.101 کمترین
0.103 0.103 بیشترین
0.101 0.102 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار هنگ کنگ به پوند انگلیس
ماه
همه

تبدیل دلار هنگ کنگ به پوند انگلیس

1 دلار هنگ کنگ
=
0.1 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
1.03 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
2.58 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
5.15 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
10.3 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
15.45 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
20.61 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
25.76 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
51.51 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
103.03 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
515.13 پوند انگلیس

تبدیل پوند انگلیس به دلار هنگ کنگ

1 پوند انگلیس
=
9.71 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
97.06 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
242.66 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
485.32 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
970.63 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
1,455.95 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
1,941.26 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
2,426.58 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
4,853.16 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
9,706.32 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
48,531.6 دلار هنگ کنگ
8,290 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 8,290 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.36 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 8,320 تومان معامله می شد.

79,700 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 79,700 تومان است که نسبت به روز گذشته 400 تومان (0.5 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 80,100 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پوند انگلیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به پوند انگلیس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار GBP/HKD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی انگلیس و سایت بانک مرکزی هنگ کنگ بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار هنگ کنگ را به پوند انگلیس تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار GBP/HKD فارکس می توانید دلار هنگ کنگ خود را به پوند انگلیس تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)