تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون دانمارک به ریال عربستان

1 DKK
=
0.551 SAR
1 کرون دانمارکبرابر است با0.551 ریال عربستان
1 ریال عربستانبرابر است با1.816 کرون دانمارک
نرخ تبدیل کرون دانمارک به ریال عربستان

نرخ تبدیل کرون دانمارک به ریال عربستان

نرخ تبدیل کرون دانمارک به ریال عربستان امروز سه شنبه 7 آذر 1402 برابر 0.551 است. یعنی 1 کرون دانمارک برابر است با 0.551 ریال عربستان. نرخ تبدیل کرون دانمارک به ریال عربستان دیروز 0.549 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون دانمارک به ریال عربستان

سه ماهه یکماهه  
0.527 0.531 کمترین
0.550 0.550 بیشترین
0.537 0.542 میانگین
0.006 0.006 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون دانمارک به ریال عربستان
ماه
همه

تبدیل کرون دانمارک به ریال عربستان

1 کرون دانمارک
=
0.55 ریال عربستان
10 ریال عربستان
=
5.51 ریال عربستان
25 ریال عربستان
=
13.77 ریال عربستان
50 ریال عربستان
=
27.54 ریال عربستان
100 ریال عربستان
=
55.07 ریال عربستان
150 ریال عربستان
=
82.61 ریال عربستان
200 ریال عربستان
=
110.15 ریال عربستان
250 ریال عربستان
=
137.69 ریال عربستان
500 ریال عربستان
=
275.37 ریال عربستان
1000 ریال عربستان
=
550.74 ریال عربستان
5000 ریال عربستان
=
2,753.71 ریال عربستان

تبدیل ریال عربستان به کرون دانمارک

1 ریال عربستان
=
1.82 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
18.16 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
45.39 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
90.79 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
181.57 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
272.36 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
363.15 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
453.93 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
907.87 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
1,815.73 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
9,078.67 کرون دانمارک
7,450 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 7,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 7,450 تومان معامله می شد.

13,530 تومان

قیمت ریال عربستان امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 13,530 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.22 درصد) کاهش یافته است. هر واحد ریال عربستان ، روز گذشته با قیمت 13,560 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ریال عربستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون دانمارک به ریال عربستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی عربستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون دانمارک را به ریال عربستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل ریال عربستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)