تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل فرانک سوئیس به پوند انگلیس

1 CHF
=
0.875 GBP
1 فرانک سوئیسبرابر است با0.875 پوند انگلیس
1 پوند انگلیسبرابر است با1.143 فرانک سوئیس
نرخ تبدیل فرانک سوئیس به پوند انگلیس

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به پوند انگلیس

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به پوند انگلیس امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403 برابر 0.875 است. یعنی 1 فرانک سوئیس برابر است با 0.875 پوند انگلیس. نرخ تبدیل فرانک سوئیس به پوند انگلیس دیروز 0.877 بود.

آمار مربوط به تبدیل فرانک سوئیس به پوند انگلیس

سه ماهه یکماهه  
0.857 0.857 کمترین
0.888 0.878 بیشترین
0.876 0.869 میانگین
0.007 0.007 انحراف معیار

نمودار نرخ فرانک سوئیس به پوند انگلیس
ماه
همه

تبدیل فرانک سوئیس به پوند انگلیس

1 فرانک سوئیس
=
0.87 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
8.75 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
21.86 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
43.73 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
87.46 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
131.19 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
174.92 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
218.65 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
437.29 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
874.58 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
4,372.9 پوند انگلیس

تبدیل پوند انگلیس به فرانک سوئیس

1 پوند انگلیس
=
1.14 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
11.43 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
28.59 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
57.17 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
114.34 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
171.51 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
228.68 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
285.85 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
571.7 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
1,143.41 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
5,717.03 فرانک سوئیس
65,800 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403, در بازار 65,800 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.15 درصد) افزایش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 65,700 تومان معامله می شد.

74,450 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403, در بازار 74,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 250 تومان (0.34 درصد) افزایش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 74,200 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پوند انگلیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل فرانک سویس به پوند انگلیس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار GBP/CHF فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی انگلیس و سایت بانک مرکزی سویس بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس فرانک سویس را به پوند انگلیس تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار GBP/CHF فارکس می توانید فرانک سویس خود را به پوند انگلیس تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)