تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل فرانک سوئیس به مانات آذربایجان

1 CHF
=
1.866 AZN
1 فرانک سوئیسبرابر است با1.866 مانات آذربایجان
1 مانات آذربایجانبرابر است با0.536 فرانک سوئیس
نرخ تبدیل فرانک سوئیس به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به مانات آذربایجان امروز پنج شنبه 30 فروردین 1403 برابر 1.866 است. یعنی 1 فرانک سوئیس برابر است با 1.866 مانات آذربایجان. نرخ تبدیل فرانک سوئیس به مانات آذربایجان دیروز 1.862 بود.

آمار مربوط به تبدیل فرانک سوئیس به مانات آذربایجان

سه ماهه یکماهه  
1.862 1.862 کمترین
1.978 1.914 بیشترین
1.922 1.881 میانگین
0.033 0.014 انحراف معیار

نمودار نرخ فرانک سوئیس به مانات آذربایجان
ماه
همه

تبدیل فرانک سوئیس به مانات آذربایجان

1 فرانک سوئیس
=
1.87 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
18.66 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
46.65 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
93.3 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
186.61 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
279.91 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
373.22 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
466.52 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
933.04 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
1,866.08 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
9,330.41 مانات آذربایجان

تبدیل مانات آذربایجان به فرانک سوئیس

1 مانات آذربایجان
=
0.54 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
5.36 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
13.4 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
26.79 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
53.59 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
80.38 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
107.18 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
133.97 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
267.94 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
535.88 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
2,679.41 فرانک سوئیس
73,000 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز پنج شنبه 30 فروردین 1403, در بازار 73,000 تومان است که نسبت به روز گذشته 900 تومان (1.25 درصد) افزایش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 72,100 تومان معامله می شد.

39,110 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز پنج شنبه 30 فروردین 1403, در بازار 39,110 تومان است که نسبت به روز گذشته 410 تومان (1.06 درصد) افزایش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 38,700 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به مانات آذربایجان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل فرانک سویس به منات آذربایجان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس فرانک سویس را به منات آذربایجان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات آذربایجان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)