تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل رئال برزیل به مانات آذربایجان

1 BRL
=
0.342 AZN
1 رئال برزیلبرابر است با0.342 مانات آذربایجان
1 مانات آذربایجانبرابر است با2.925 رئال برزیل
نرخ تبدیل رئال برزیل به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل رئال برزیل به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل رئال برزیل به مانات آذربایجان امروز شنبه 5 اسفند 1402 برابر 0.342 است. یعنی 1 رئال برزیل برابر است با 0.342 مانات آذربایجان. نرخ تبدیل رئال برزیل به مانات آذربایجان دیروز 0.344 بود.

آمار مربوط به تبدیل رئال برزیل به مانات آذربایجان

سه ماهه یکماهه  
0.341 0.341 کمترین
0.353 0.348 بیشترین
0.346 0.343 میانگین
0.003 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ رئال برزیل به مانات آذربایجان
ماه
همه

تبدیل رئال برزیل به مانات آذربایجان

1 رئال برزیل
=
0.34 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
3.42 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
8.55 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
17.1 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
34.19 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
51.29 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
68.38 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
85.48 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
170.96 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
341.91 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
1,709.57 مانات آذربایجان

تبدیل مانات آذربایجان به رئال برزیل

1 مانات آذربایجان
=
2.92 رئال برزیل
10 رئال برزیل
=
29.25 رئال برزیل
25 رئال برزیل
=
73.12 رئال برزیل
50 رئال برزیل
=
146.24 رئال برزیل
100 رئال برزیل
=
292.47 رئال برزیل
150 رئال برزیل
=
438.71 رئال برزیل
200 رئال برزیل
=
584.94 رئال برزیل
250 رئال برزیل
=
731.18 رئال برزیل
500 رئال برزیل
=
1,462.35 رئال برزیل
1000 رئال برزیل
=
2,924.71 رئال برزیل
5000 رئال برزیل
=
14,623.53 رئال برزیل
11,560 تومان

قیمت رئال برزیل امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 11,560 تومان است که نسبت به روز گذشته 60 تومان (0.52 درصد) کاهش یافته است. هر واحد رئال برزیل ، روز گذشته با قیمت 11,620 تومان معامله می شد.

33,790 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 33,790 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.09 درصد) افزایش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 33,760 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به مانات آذربایجان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل رئال برزیل به منات آذربایجان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس رئال برزیل را به منات آذربایجان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای رئال برزیل و منات آذربایجان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)